《Bát Hoang》Cùng Kỳ

30/08/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Cùng Kỳ
Phe
Bát Hoang
Phẩm giai
Sử Thi
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Vu Sư
Đặc sắc
Công Hàng Sau, Tăng ST, Phá Giáp
Linh Ấn đề nghị
Sâm Thủy Viên, Giác Mộc Giao
Truyện ký
Hình dáng như hổ, có cánh, thích ăn thịt người. Tính tình âm độc tàn nhẫn, giảo hoạt, đa nghi. Khi còn nhỏ ở trong bộ lạc của Thao Thiết thường bị người khác ức hiếp, sau nhờ vào mưu kế mà trở thành một trong Tứ Đại Yêu Chủ. “Trừng thiện dương ác” trở thành tín điều cả đời hắn. Bị ép hợp tác cùng U Minh, âm thầm gây hỗn loạn ở Cửu Châu và Tứ Hải. Mục đích là trở thành người đứng sau lục giới Sơn Hải.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
240
0 sao cao nhất phẩm giai
Bất Diệt +
Tấn công
80875
Phòng thủ
22205
Lượng máu
402229
Tốc độ
206
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Bão Táp Diệt Hồn
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Gây lên Linh Yêu địch hàng sau 120% ST Phép.
Hiệp 1 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 81
ST tăng đến 149%
3
Cấp 161
ST tăng đến 179%
Bách Cổ Đạm Hồn
(KN Chủ Động)
1
Cấp 21
Gây lên toàn địch 81% ST Phép.
Hiệp 2 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 101
ST tăng đến 102%
3
Cấp 181
Bản thân hồi HP bằng 30% ST gây ra lần này.
Quy Linh Bí Ẩn
(KN Bị Động)
1
Cấp 41
Khi trúng mục tiêu, có 50% khiến kẻ địch giảm 10% Thủ, duy trì 2 hiệp, khi mục tiêu bị Mất Máu, tỷ lệ tăng 100%.
Không có hiệp CD
2
Cấp 121
Giảm 15% Thủ
3
Cấp 201
Giảm 20% Thủ
Tăng Trưởng Ma Năng
(KN Bị Động)
1
Cấp 61
Khi khai chiến, giúp 4 Linh Yêu ngẫu nhiên phe ta tăng 20% Buff ST, duy trì 2 hiệp.
Không có hiệp CD
2
Cấp 141
Buff ST tăng 25%
3
Cấp 221
Buff ST tăng 30%
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng