《Bát Hoang》Đà

16/08/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Đà
Phe
Bát Hoang
Phẩm giai
Hiếm
Giới tính
Nữ
Nghề nghiệp
Chiến Sĩ
Đặc sắc
Phá Giáp, Mất Máu
Linh Ấn đề nghị
Giác Mộc Giao
Truyện ký
Hình dáng giống thằn lằn, thân phủ vảy lân. Thuộc bộ lạc cá sấu ẩn sâu trong một sa mạc rộng lớn ở Bát Hoang. Sau khi cả tộc đàn bị Trì Lang thảm sát, Đà trở thành một trong số ít nữ ma đầu dưới trướng Thao Thiết, vô cùng hung ác, cũng là người nhiều mưu trí nên trợ giúp Đương Khang chỉnh đốn lại bộ lạc vào khuôn phép. Tính cách mạnh mẽ, nghiêm túc, ngày ngày gấp rút tu luyện võ công. Luôn chờ đợi thời cơ báo thù Trì Lang.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
180
0 sao cao nhất phẩm giai
Thần Thoại
Tấn công
14127
Phòng thủ
5262
Lượng máu
98920
Tốc độ
218
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Lung Lay
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Gây lên Linh Yêu có Thủ cao nhất phe địch 270% ST Vật Lý, có 40% xuyên Thủ của mục tiêu.
Hiệp 1 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 61
ST tăng đến 320%
3
Cấp 121
Tỷ lệ Xuyên Thủ tăng 70%
Loạn Vũ
(KN Chủ Động)
1
Cấp 21
Gây lên một hàng Linh Yêu địch 180% ST Vật Lý, có 50% khiến mục tiêu Mất Máu 2 hiệp.
Hiệp 2 thi triển, CD 4 hiệp
*Mất Máu: Mỗi hiệp gây ST Vật Lý bằng 30% Công của kẻ thi triển, mỗi lần cộng dồn làm mới thời gian duy trì.
2
Cấp 81
ST tăng đến 220%
3
Cấp 141
Tỷ lệ tăng 100%
Dịch Cốt
(KN Bị Động)
1
Cấp 41
Khi tấn công có 50% khiến kẻ địch giảm 10% Thủ, duy trì 2 hiệp.
Không có hiệp CD
2
Cấp 101
Tỷ lệ tăng 100%
3
Cấp 161
Giảm 15% Thủ
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng