《Bát Hoang》Hầu Tinh

16/08/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Hầu Tinh
Phe
Bát Hoang
Phẩm giai
Tốt
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Y Sư
Đặc sắc
Tăng Công Diện Rộng, Trộm Công
Linh Ấn đề nghị
Tỉnh Mộc Hãn
Truyện ký
Được đặt tên là Tinh Tinh, hình hài giống khỉ. Có thể đi bằng bốn hoặc hai chi, thường đi lại trên đời. Nghe đồn, ăn thịt nó có thể đi như bay.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
40
0 sao cao nhất phẩm giai
Tốt
Tấn công
377
Phòng thủ
175
Lượng máu
3179
Tốc độ
206
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Trợ Uy
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Giúp 2 Linh Yêu ngẫu nhiên phe ta tăng 30% Công, đồng thời có 50% khiến họ giảm 30% Thủ, duy trì 2 hiệp.
Hiệp 1 thi triển, CD 4 hiệp
Lấy Trộm
(KN Bị Động)
1
Cấp 21
Khi tấn công, có 30% trộm 5% Công của mục tiêu, duy trì 2 hiệp.
Không có hiệp CD
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng