《Bát Hoang》Họa Đấu

30/08/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Họa Đấu
Phe
Bát Hoang
Phẩm giai
Sử Thi
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Vu Sư
Đặc sắc
Bùng Nổ Phép Thuật, Thiêu Đốt
Linh Ấn đề nghị
Sâm Thủy Viên, Lâu Kim Cẩu, Vĩ Hỏa Hổ
Truyện ký
Hình dáng tựa chó, có thể phun lửa. Tính cách kiêu ngạo, ấu trĩ, không tin tưởng ai. Mang huyết thống Bán Thần, được Chúc Dung cứu đưa về Lăng Tiêu làm tùy tùng thân cận. Lần đó, theo Chúc Dung đến Cửu Châu truyền thụ thuật lấy lửa, rơi vào âm mưu gây ra hỏa hoạn nghiêm trọng, bị Lăng Tiêu nhốt vào thiên lao, rồi bị trục xuất về Bát Hoang. Hắn tưởng rằng Chúc Dung phản bội mình liền ôm hận. Sau lại bái làm thủ hạ của Cùng Kỳ.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
240
0 sao cao nhất phẩm giai
Bất Diệt +
Tấn công
77734
Phòng thủ
21558
Lượng máu
477994
Tốc độ
207
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Liệt Hỏa Phong Bạo
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Gây lên Linh Yêu địch hàng trước 79% ST Phép.
Hiệp 1 thi triển, CD 2 hiệp
2
Cấp 81
20% khiến mục tiêu bị Thiêu Đốt, duy trì 2 hiệp.
*Thiêu Đốt: Mỗi hiệp gây ST Phép bằng 30% Công của kẻ thi triển, mỗi lần cộng dồn làm mới thời gian duy trì.
3
Cấp 161
ST tăng đến 96%
Đa Trùng Viêm Bạo
(KN Chủ Động)
1
Cấp 21
Liên tục thi triển 3 Hỏa Cầu tấn công Linh Yêu địch ngẫu nhiên, mỗi Hỏa Cầu gây 125% ST Phép, mỗi lần tấn công phán đoán độc lập.
Hiệp 2 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 101
Mỗi Hỏa Cầu đều kèm thêm 1 ký hiệu Hỏa Diệm.
3
Cấp 181
ST tăng đến 160%
Ấn Ký Hỏa Diệm
(KN Bị Động)
1
Cấp 41
Mỗi lần tấn công kèm 1 ký hiệu Hỏa Diệm lên mục tiêu, khi mục tiêu đạt 4 tầng ký hiệu Hỏa Diệm, tạo 1 lần hỏa diệm nổ tung, gây lên toàn địch 30% ST Phép gián tiếp.
Không có hiệp CD
2
Cấp 121
ST tăng đến 40%
3
Cấp 201
ST tăng đến 50%
Phệ Hỏa Thổ Tức
(KN Bị Động)
1
Cấp 61
Khi tấn công địch bị Mất Máu hoặc Thiêu Đốt, TL Bạo tăng 30%.
Không có hiệp CD
2
Cấp 141
Tăng 50% TL Bạo
3
Cấp 221
Tăng 70% TL Bạo
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng