《Bát Hoang》Lộc Thục

30/08/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Lộc Thục
Phe
Bát Hoang
Phẩm giai
Sử Thi
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Y Sư
Đặc sắc
Tăng Công, Tăng Thủ, Hồi Máu, Giải Khống
Linh Ấn đề nghị
Ngưu Kim Ngưu, Liễu Thổ Chương, Trương Nguyệt Lộc
Truyện ký
Hình dáng giống ngựa, đầu trắng, đuôi đỏ, hoa văn tựa hổ. Tính cách tốt bụng, đơn thuần, lạc quan. Có lòng yêu thương bao la, mong Bát Hoang tiêu điều trở nên sung túc bình yên. Là thầy thuốc hiếm thấy ở Bát Hoang, có thể dùng âm luật chữa thương. Từng cứu giúp Cùng Kỳ. Sau đó, Cùng Kỳ bày mưu khiến cho Thao Thiết thảm sát Y Cốc của Lộc Thục. Vì vậy Lộc Thục bị Cùng Kỳ lừa gạt nên một lòng đi theo hắn.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
240
0 sao cao nhất phẩm giai
Bất Diệt +
Tấn công
52972
Phòng thủ
34801
Lượng máu
708367
Tốc độ
231
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Phá Kén Hồi Sinh
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Thi triển chúc phúc lên toàn đội, giúp Linh Yêu hàng trước tăng 20% Thủ, Linh Yêu hàng sau tăng 10% Công, duy trì 2 hiệp.
Hiệp 1 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 81
Tăng 25% Thủ, tăng 12% Công
3
Cấp 161
Tăng 30% Thủ, tăng 15% Công
Giáp Điệp Nhập Mộng
(KN Chủ Động)
1
Cấp 21
Giúp toàn thể phe ta nhận trị liệu bằng 5% HP tối đa bản thân.
Hiệp 2 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 101
Khi trị liệu xóa 1 debuff trên người mục tiêu
3
Cấp 181
Tăng 7% Trị Liệu
Phùng Xuân Âm
(KN Bị Động)
1
Cấp 41
Giúp Linh Yêu toàn đội kèm 5% Hút Máu.
Không có hiệp CD
2
Cấp 121
Nếu mục tiêu là phe [Bát Hoang], thì kèm thêm 3% Hút Máu
3
Cấp 201
Tăng 8% Hút Máu
Thần Linh Chiếu Cố
(KN Bị Động)
1
Cấp 61
Khi chịu ST vượt quá 35% HP tối đa bản thân, ST giảm 40%.
Không có hiệp CD
2
Cấp 141
Khi vượt quá 30% HP tối đa bản thân kích hoạt giảm ST
3
Cấp 221
Khi vượt quá 25% HP tối đa bản thân kích hoạt giảm ST
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng