《Bát Hoang》Quỳ Ngưu

30/08/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Quỳ Ngưu
Phe
Bát Hoang
Phẩm giai
Sử Thi
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Chiến Sĩ
Đặc sắc
Phá Giáp Hàng Trước, Mất Máu, Tăng ST
Linh Ấn đề nghị
Sâm Thủy Viên, Lâu Kim Cẩu, Ngưu Kim Ngưu
Truyện ký
Hình dáng tựa trâu, thân xanh không sừng, một chân, tiếng vang như sấm, da dày gõ vào kêu như trống. Dũng mãnh nhưng ngu ngốc, hữu dũng vô mưu. Lúc Cùng Kỳ ra ngoài mang theo Quỳ Ngưu có thể trong tranh đấu chiến thắng càng nhanh. Trở thành vũ khí sắc bén của Cùng Kỳ, gây họa lục giới. Trong Đại Chiến Thần Ma, Yêu Đệ vì cứu hắn mà chết, Quỳ Ngưu vừa áy náy vừa tuyệt vọng.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
240
0 sao cao nhất phẩm giai
Bất Diệt +
Tấn công
71451
Phòng thủ
26024
Lượng máu
514336
Tốc độ
217
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Đại Sát Tứ Phương
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Gây lên 3 Linh Yêu địch hàng trước 130% ST Vật Lý.
Hiệp 1 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 81
ST tăng đến 150%
3
Cấp 161
ST tăng đến 170%
Trọng Chùy Mãnh Kích
(KN Chủ Động)
1
Cấp 21
Gây lên 1 Linh Yêu địch 300% ST Vật Lý, trên người mục tiêu cứ có 1 tầng Mất Máu, thì ST lần này tăng thêm 30%.
Hiệp 2 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 101
Nếu lần này diệt mục tiêu, sẽ cài lại CD kỹ năng này
3
Cấp 181
ST tăng đến 350%
Huyết Ấn Ký
(KN Bị Động)
1
Cấp 41
Khi dùng [Đại Sát Tứ Phương], cộng dồn 1 tầng Mất Máu lên mục tiêu, duy trì 2 hiệp.
Không có hiệp CD
*Mất Máu: Mỗi hiệp gây ST Vật Lý bằng 30% Công của kẻ thi triển, mỗi lần cộng dồn làm mới thời gian duy trì.
2
Cấp 121
Khiến mục tiêu đang bị Mất Máu tăng 15% ST gây ra
3
Cấp 201
Khiến mục tiêu đang bị Mất Máu tăng 25% ST gây ra
Ý Chí Chiến Đấu
(KN Bị Động)
1
Cấp 61
Khi tấn công, có 30% khiến Thủ mục tiêu giảm 40%, duy trì 2 hiệp.
Không có hiệp CD
2
Cấp 141
Khi kích hoạt hiệu ứng, khiến mục tiêu giảm thêm 50% được chữa trị
3
Cấp 221
Nếu mục tiêu đang bị Mất Máu, thì tỷ lệ giảm Thủ tăng 100%
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng