《Bát Hoang》Tạc Xỉ

16/08/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Tạc Xỉ
Phe
Bát Hoang
Phẩm giai
Hiếm
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Ngự Sư
Đặc sắc
Giễu Cợt, Tiên Phong
Linh Ấn đề nghị
Ngưu Kim Ngưu
Truyện ký
Hình dáng như tê giác, hung hãn, da dày thịt béo, phòng ngự cực mạnh nhưng chiến lực bình thường. Tính cách cương trực, nghĩa khí. Sau khi đến ngoại ô Thọ Sơn tìm thần mộc, cả tiểu đội của cha mẹ đều chết dưới tên của Nghệ, trừ tiểu Tạc Xỉ. Tạc Xỉ ôm hận với Nghệ, quay về tiếp quản bộ lạc, trở thành tù trưởng, dẫn dắt tộc nhân tiếp tục bảo vệ đầm lầy, cũng điều tra sự bất thường trong chuyện ngoại ô Thọ Hoa năm xưa.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
180
0 sao cao nhất phẩm giai
Thần Thoại
Tấn công
8614
Phòng thủ
8213
Lượng máu
150145
Tốc độ
230
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Cuồng Bạo Nộ Hống
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Gây lên địch hàng trước 80% ST Vật Lý, khiến họ giảm 10% Công, duy trì 1 hiệp.
Hiệp 1 thi triển, CD 2 hiệp
2
Cấp 61
Giảm 15% Công
3
Cấp 121
Giảm Công kéo dài 2 hiệp
Cụ Linh Bạo Chùy
(KN Chủ Động)
1
Cấp 21
Gây lên Linh Yêu có Công cao nhất phe địch 280% ST Vật Lý, có 50% Giễu Cợt mục tiêu 1 hiệp.
Hiệp 2 thi triển, CD 4 hiệp
*Giễu Cợt: Khi bị Giễu Cợt, chỉ có thể dùng Đánh Thường.
2
Cấp 81
Tỷ lệ tăng 100%
3
Cấp 141
ST tăng đến 320%
Vô Úy Khu
(KN Bị Động)
1
Cấp 41
Khi chịu ST thấp hơn 10% HP tối đa của bản thân, ST phải chịu giảm 60%.
Không có hiệp CD
2
Cấp 101
Khi chịu ST thấp hơn 12% HP tối đa của bản thân, ST phải chịu giảm 60%.
3
Cấp 161
Khi chịu ST thấp hơn 15% HP tối đa của bản thân, ST phải chịu giảm 60%.
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng