《Bát Hoang》Thao Thiết

30/08/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Thao Thiết
Phe
Bát Hoang
Phẩm giai
Sử Thi
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Ngự Sư
Đặc sắc
Trộm Thuộc Tính, Mất Máu Hàng Trước
Linh Ấn đề nghị
Ngưu Kim Ngưu, Trương Nguyệt Lộc, Quỷ Kim Dương
Truyện ký
Hung thú lông rậm, bề ngoài giống dê, có miệng khổng lồ, ăn không biết no. Từng là chủ nhân Bát Hoang, tự phụ, cuồng vọng nhưng không có dã tâm. Giờ là một trong Tứ Đại Yêu Chủ. Cùng Tam Đại Yêu Chủ tiến đánh Cửu Châu nhưng lại thất bại, phải hứng chịu Thiên Phạt giáng xuống, bị tước đoạt vị giác cùng cảm giác no bụng. Cơn đói chiếm lấy lý trí, hắn bụng đói ăn quàng, ngay cả thuộc hạ cũng không tha.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
240
0 sao cao nhất phẩm giai
Bất Diệt +
Tấn công
49769
Phòng thủ
38682
Lượng máu
694816
Tốc độ
229
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Phong Lược Tàn Thực
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Trộm 5% Công và Thủ của Linh Yêu địch hàng trước, duy trì 2 hiệp, gây lên họ 80% ST Vật Lý.
Hiệp 1 thi triển, CD 2 hiệp
2
Cấp 81
Khi Linh Yêu bị trộm thuộc tính mà tử vong trong thời gian duy trì hiệu ứng, trận này bản thân tăng vĩnh viễn buff thuộc tính phần đã nhận được.
3
Cấp 161
Trộm thuộc tính tăng 7%
Man Hoang Xé Nát
(KN Chủ Động)
1
Cấp 21
Gây lên kẻ địch hàng trước ST bằng 7% HP tối đa (Không quá 3 lần Công của nhân vật này).
Hiệp 2 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 101
Bản thần hồi HP bằng 50% ST lần này
3
Cấp 181
ST tăng đến 10%
Tước Thần Thực Cốt
(KN Bị Động)
1
Cấp 41
Khi tấn công, 50% khiến mục tiêu bị Mất Máu.
Không có hiệp CD
*Mất Máu: Mỗi hiệp gây ST Vật Lý bằng 30% Công của kẻ thi triển, mỗi lần cộng dồn làm mới thời gian duy trì.
2
Cấp 121
Tỷ lệ tăng 100%
3
Cấp 201
50% kèm 1 tầng Mất Máu
Nộ Hống Đói Khát
(KN Bị Động)
1
Cấp 61
Khiến toàn địch tăng 30% ST gián tiếp phải chịu.
Không có hiệp CD
2
Cấp 141
Tăng 40% ST gián tiếp
3
Cấp 221
Tăng 50% ST gián tiếp
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng