《Bát Hoang》Trì Lang

30/08/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Trì Lang
Phe
Bát Hoang
Phẩm giai
Sử Thi
Giới tính
Nữ
Nghề nghiệp
Chiến Sĩ
Đặc sắc
Mất Máu, Trảm Sát Đơn
Linh Ấn đề nghị
Mão Nhật Kê, Khuê Mộc Lang, Ngưu Kim Ngưu
Truyện ký
Nàng đã từng là thiếu nữ Lang Tộc vô hại, rất được các thiếu niên yêu thích. Không ai biết nguyên do vì đâu khiến nàng biến thành một võ giả tính tình hung tàn, điên cuồng biến thái, nguy hiểm quái dị, thấy phải tránh xa. Sau khi thảm sát bộ tộc của Đà, nàng cũng suýt mất mạng, được Cùng Kỳ ra tay cứu. Nàng đi theo Cùng Kỳ không phải vì thần phục hắn mà chỉ vì chung chí hướng “trừng thiện dương ác”, tìm kiếm kích thích khát máu cùng khiêu chiến.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
240
0 sao cao nhất phẩm giai
Bất Diệt +
Tấn công
69665
Phòng thủ
28272
Lượng máu
505097
Tốc độ
221
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Tàn Ngược Mãnh Kích
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Gây lên 1 Linh Yêu địch 275% ST Vật Lý.
Hiệp 1 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 81
75% kèm Mất Máu, duy trì 2 hiệp
*Mất Máu: Mỗi hiệp gây ST Vật Lý bằng 30% Công của kẻ thi triển, mỗi lần cộng dồn làm mới thời gian duy trì.
3
Cấp 161
ST tăng đến 344%
Phệ Huyết Sát Lục
(KN Chủ Động)
1
Cấp 21
Tiêu hao 20% HP hiện tại của bản thân, gây lên 1 Linh Yêu có HP hiện tại thấp nhất phe địch 380% ST Vật Lý.
Hiệp 2 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 101
Khi diệt mục tiêu, bản thân hồi 40% HP tối đa
3
Cấp 181
ST tăng đến 400%, tăng 40% ST lên kẻ địch đang bị Mất Máu
Lang Thần Huyết Mạch
(KN Bị Động)
1
Cấp 41
Cứ mất 10% HP, tăng 3% Công.
Không có hiệp CD
2
Cấp 121
Tăng 5% Công
3
Cấp 201
Khi HP hiện tại dưới 30%, miễn Khống Chế
Sát Lục Thành Tính
(KN Bị Động)
1
Cấp 61
Cứ diệt 1 Linh Yêu, trận này bản thân tăng vĩnh viễn 20% Buff ST.
Không có hiệp CD
2
Cấp 141
Khiến bản thân giảm 10% ST phải chịu
3
Cấp 221
Buff ST tăng 30%
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng