《Bát Hoang》Xích Hồ

16/08/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Xích Hồ
Phe
Bát Hoang
Phẩm giai
Hiếm
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Chiến Sĩ
Đặc sắc
Công Hàng Sau, Bạo, Giảm Thủ
Linh Ấn đề nghị
Vĩ Hỏa Hổ
Truyện ký
Một hồ ly ngốc, dáng người nhỏ bé, linh hoạt dị thường, bề ngoài đơn thuần đáng yêu, bản chất lại vô cùng thiện chiến. Bởi vì mồ côi nên sớm trưởng thành, từ nóng nảy dần trở nên thờ ơ. Có duyên kỳ ngộ trong mơ với Cửu Vĩ Hồ, rất sùng bái hắn. Sau đó bị đuổi khỏi Hồ Tộc, một mình đến Thanh Khâu ở Cửu Châu để tìm cha mẹ. Trên đường gặp nhiều nguy hiểm, từng được Tạc Xỉ cứu giúp.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
180
0 sao cao nhất phẩm giai
Thần Thoại
Tấn công
13762
Phòng thủ
5475
Lượng máu
101962
Tốc độ
223
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Phi Nhận Liên Kích
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Tấn công 2 lần lên kẻ địch, mỗi lần tấn công gây 151% ST Vật Lý, mỗi lần tấn công phán đoán mục tiêu độc lập.
Hiệp 1 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 61
Khiến mục tiêu lần sau tăng 10% ST phải chịu.
3
Cấp 121
ST tăng đến 176%
Phong Nhận Hồi Toàn
(KN Chủ Động)
1
Cấp 21
Gây cho địch hàng sau 120% ST Vật Lý, nếu kích hoạt Bạo, thì khiến mục tiêu khi chịu ST lần sau Thủ giảm thành 0.
Hiệp 2 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 81
ST tăng đến 140%
3
Cấp 141
ST tăng đến 170%
Dã Tính Cuồng Bạo
(KN Bị Động)
1
Cấp 41
Khi chiến đấu tăng 25% TL Bạo.
Không có hiệp CD
2
Cấp 101
Tăng 35% TL Bạo
3
Cấp 161
Tăng 50% TL Bạo
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng