Trang chủ Linh Yêu Linh Yêu Cửu Châu 《Cửu Châu》Đại Hồng

《Cửu Châu》Đại Hồng

16/08/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Đại Hồng
Phe
Cửu Châu
Phẩm giai
Hiếm
Giới tính
Nữ
Nghề nghiệp
Ngự Sư
Đặc sắc
Tự Trị, Hộ Thuẫn
Linh Ấn đề nghị
Ngưu Kim Ngưu
Truyện ký
Là chuyển kiếp của Phá Quân Túc Chủ, trời sinh có thần lực mạnh mẽ hơn người nên được Hiên Viên nhận làm con nuôi. Tính cách hướng ngoại, hoạt bát vui vẻ, ngây thơ đơn thuần, thích võ hiếu chiến. Giúp Hiên Viên chiêu mộ Lực Mục về dưới trướng.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
180
0 sao cao nhất phẩm giai
Thần Thoại
Tấn công
8517
Phòng thủ
7848
Lượng máu
159392
Tốc độ
228
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Thần Trụ Hộ Thuẫn
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Giúp Linh Yêu hàng trước phe ta nhận Hộ Thuẫn bằng 5% HP tối đa bản thân.
Hiệp 1 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 61
Hộ Thuẫn tăng đến 7%
3
Cấp 121
Tăng 10% Hộ Thuẫn
Chiến Trụ Hoành Tảo
(KN Chủ Động)
1
Cấp 21
Gây lên địch hàng trước 100% ST Vật Lý, đồng thời hồi 10% HP tối đa bản thân.
Hiệp 2 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 81
Tăng 15% HP hồi phục
3
Cấp 141
ST tăng đến 140%
Thiên Khung Trụ
(KN Bị Động)
1
Cấp 41
Khi bị tấn công, có 40% khiến kẻ địch hiệp sau giảm 20% ST gây ra.
Không có hiệp CD
2
Cấp 101
Tỷ lệ tăng 70%
3
Cấp 161
Giảm 30% ST
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng