《Cửu Châu》Đại Vũ

31/08/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Đại Vũ
Phe
Cửu Châu
Phẩm giai
Sử Thi
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Ngự Sư
Đặc sắc
Kháng Bạo, ST Thực, Xóa Buff, Hồi HP
Linh Ấn đề nghị
Ngưu Kim Ngưu, Nữ Thổ Bức
Truyện ký
Tên thật Tự Vũ, là con trai của Cổn - Trị Thủy Chi Thần, hậu duệ Hoàng Đế. Nhờ trị được nạn hồng thủy mà được bách tính ủng hộ, vua Thuấn nhường ngôi. Lòng mang bá nghiệp, lập nên triều Hạ ở Cửu Châu, trở thành minh quân. Nghe theo thủ đoạn của Phục Hy, tạo ra hiểu lầm tay ba giữa Nghệ, Lạc Thần và Hà Bá để lấy được bản đồ Sơn Hải Hà.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
240
0 sao cao nhất phẩm giai
Bất Diệt +
Tấn công
46197
Phòng thủ
38497
Lượng máu
769965
Tốc độ
229
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Phúc Thổ Kiếm Thức
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Gây cho 1 kẻ địch 80% ST Vật Lý, và kèm sát thương thực gián tiếp bằng 10% HP hiện tại của bản thân.
Hiệp 1 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 81
ST gián tiếp tăng đến 15%
3
Cấp 161
ST gián tiếp tăng đến 20%
Phách Lãng Trảm Tật
(KN Chủ Động)
1
Cấp 21
Gây ST thực bằng 60% phòng thủ bản thân cho hàng đầu địch, và có 30% tỷ lệ khiến mục tiêu Hóa Thạch 1 hiệp.
Hiệp 2 thi triển, CD 4 hiệp
*Hóa Thạch: Không thể thực hiện động tác nào, giảm 10% ST Vật Lý phải chịu, tăng 10% ST Phép phải chịu.
2
Cấp 101
ST tăng đến 70%
3
Cấp 181
Tỷ lệ Hóa Thạch tăng 50%
Vô Úy Chi Thế
(KN Bị Động)
1
Cấp 41
Giúp toàn đội tăng 10% TL Kháng Bạo.
Không có hiệp CD
2
Cấp 121
Tăng 20% TL Kháng Bạo
3
Cấp 201
Tăng 30% TL Kháng Bạo, khiến Linh Yêu Cửu Châu phe ta tăng thêm 15% TL Kháng Bạo
Dân Tâm Sở Hướng
(KN Bị Động)
1
Cấp 61
Khi bị tấn công, có 30% giúp bản thân hồi 5% HP tối đa.
Không có hiệp CD
2
Cấp 141
Xóa thêm 1 hiệu quả xấu ngẫu nhiên cho bản thân
3
Cấp 221
Tỷ lệ tăng 40%
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng