《Cửu Châu》Hạ Khải

31/08/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Hạ Khải
Phe
Cửu Châu
Phẩm giai
Sử Thi
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Vu Sư
Đặc sắc
Câm Lặng Diện Rộng, Bị Động Phong Ấn
Linh Ấn đề nghị
Sâm Thủy Viên, Quỷ Kim Dương
Truyện ký
Con trai của Đại Vũ và Đồ Sơn Nữ Kiều cho nên mang dòng máu bán yêu, có thiên phú dị bẩm. Lớn lên ở Thanh Khâu, lúc nhỏ thân thiết với Thừa Hoàng. Sau khi Vũ chết, thay Bá Ích kế vị, thống nhất Trung Nguyên. Là vị vua kiêu ngạo, tự phụ, từng là người nhân đức, chăm chỉ cai trị đất nước, phát triển triều Hạ thịnh vượng và hùng mạnh. Nhưng sau đó chán ghét ngôi vị đế vương cô độc, chỉ lo hưởng lạc, muốn sống vì chính mình.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
240
0 sao cao nhất phẩm giai
Bất Diệt +
Tấn công
73915
Phòng thủ
23868
Lượng máu
508176
Tốc độ
208
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Lính Thuê Sơ Hiện
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Gây cho Linh Yêu hàng trước phe địch 119% ST Phép.
Hiệp 1 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 81
Khiến mục tiêu giảm 15% Miễn ST, duy trì 2 hiệp
3
Cấp 161
ST tăng đến 149%
Thế Công Cấm Quân
(KN Chủ Động)
1
Cấp 21
Gây cho tất cả Linh Yêu phe địch 81% ST Phép.
Hiệp 2 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 101
ST tăng đến 102%
3
Cấp 181
50% khiến mục tiêu giảm 10% Công, duy trì 2 hiệp
Đế Vương Uy Hiếp
(KN Bị Động)
1
Cấp 41
Khi khai chiến, khiến 2 Linh Yêu địch ngẫu nhiên có 50% bị Câm Lặng, duy trì 2 hiệp.
Không có hiệp CD
*Câm Lặng: Không thể thi triển kỹ năng Chủ Động.
2
Cấp 121
Tỷ lệ tăng 70%
3
Cấp 201
Mục tiêu tăng đến 3 Linh Yêu
Đế Tinh Phong Ấn
(KN Bị Động)
1
Cấp 61
Khi tấn công, 10% khiến mục tiêu bị Phong Ấn, duy trì 2 hiệp.
Không có hiệp CD
*Phong Ấn: Khi bị phong ấn, không thể dùng KN Bị Động.
2
Cấp 141
Tỷ lệ tăng 15%
3
Cấp 221
Tỷ lệ tăng 20%
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng