《Cửu Châu》Lực Mục

16/08/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Lực Mục
Phe
Cửu Châu
Phẩm giai
Hiếm
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Chiến Sĩ
Đặc sắc
Công Điểm Đơn, Buff Công Thường
Linh Ấn đề nghị
Giác Mộc Giao, Sâm Thủy Viên
Truyện ký
Vương tử của bộ lạc du mục ở Cửu Châu, dũng mãnh cường tráng. Do được cưng chiều mà hành sự tùy tiện, tâm tư đơn thuần, tính tình lỗ mãng. Có tài thiện xạ và chăn nuôi gia súc. Do bộ lạc bị Ma Tộc xâm lấn nên bị ép rời đi. Sau được Đại Hồng chiêu mộ, nhận lời về dưới trướng Hiên Viên.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
180
0 sao cao nhất phẩm giai
Thần Thoại
Tấn công
13628
Phòng thủ
5232
Lượng máu
109506
Tốc độ
216
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Tụ Lực Nhất Kích
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Giúp bản thân tăng 30% Công, duy trì 2 hiệp, phát động ngay 1 lần đánh thường.
Bị Động: Đánh thường từ đầu đến cuối chọn Linh Yêu có Thủ thấp nhất phe địch.
Hiệp 1 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 61
Tăng 40% Công
3
Cấp 121
Tăng 50% Công
Ngắm Bắn Chuẩn Xác
(KN Chủ Động)
1
Cấp 21
Gây lên kẻ địch có Thủ thấp nhất phe địch 300% ST Vật Lý.
Hiệp 2 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 81
30% gây lên mục tiêu thêm 1 lần đánh thường.
3
Cấp 141
Nếu kỹ năng lần này kích hoạt bạo kích, tỷ lệ kích hoạt đánh thường tăng 100%.
Thiên Tính Chiến Đấu
(KN Bị Động)
1
Cấp 41
Khi chiến đấu, giúp bản thân đánh thường tăng 30% ST.
Không có hiệp CD
2
Cấp 101
ST đánh thường tăng đến 45%
3
Cấp 161
ST đánh thường tăng đến 60%
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng