Trang chủ Linh Yêu Linh Yêu Cửu Châu 《Cửu Châu》Mạnh Đồ

《Cửu Châu》Mạnh Đồ

16/08/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Mạnh Đồ
Phe
Cửu Châu
Phẩm giai
Hiếm
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Chiến Sĩ
Đặc sắc
Mất Máu, Xuyên Thủ
Linh Ấn đề nghị
Giác Mộc Giao, Sâm Thủy Viên
Truyện ký
Là bề tôi nhà Hạ, cháu của Đại Vũ. Vẻ ngoài ôn hòa, kỳ thật là một người thâm hiểm. Thông minh hơn người, có tài phá án xét xử, nhưng lại khiến thần quan ở Lăng Tiêu bất mãn, Đại Vũ cảnh giác. Phụ mẫu phải dùng cái chết để bảo vệ Mạnh Đồ. Từ đó ở ẩn trong kinh thành, trở thành thợ may. Sau này gặp lại Hạ Khải, liền âm mưu trả thù Hạ gia.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
180
0 sao cao nhất phẩm giai
Thần Thoại
Tấn công
13993
Phòng thủ
5110
Lượng máu
104639
Tốc độ
219
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Nhân Tiễn Hợp Nhất
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Gây lên 1 kẻ địch 180% ST Vật Lý, khiến mục tiêu tăng 10% ST phải chịu, duy trì 2 hiệp.
Hiệp 1 thi triển, CD 2 hiệp
2
Cấp 61
ST tăng đến 210%
3
Cấp 121
ST tăng đến 230%
Phong Tiễn Tàn Vân
(KN Chủ Động)
1
Cấp 21
Gây lên địch hàng trước 135% ST Vật Lý, có 30% khiến mục tiêu bị Mất Máu, duy trì 2 hiệp.
Hiệp 2 thi triển, CD 4 hiệp
*Mất Máu: Mỗi hiệp gây ST Vật Lý bằng 30% Công của kẻ thi triển, mỗi lần cộng dồn làm mới thời gian duy trì.
2
Cấp 81
ST tăng đến 160%
3
Cấp 141
ST tăng đến 185%
Huyền Thiết Tiễn Đao
(KN Bị Động)
1
Cấp 41
Khi gây ST, xuyên 20% Thủ của mục tiêu.
Không có hiệp CD
2
Cấp 101
Tăng 30% Xuyên Thủ
3
Cấp 161
Tăng 40% Xuyên Thủ
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng