《Cửu Châu》Nghệ

31/08/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Nghệ
Phe
Cửu Châu
Phẩm giai
Sử Thi
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Chiến Sĩ
Đặc sắc
Sát Thủ Hàng Sau, Buff Bạo
Linh Ấn đề nghị
Sâm Thủy Viên, Vĩ Hỏa Hổ
Truyện ký
Là cung thủ của Đế Nghiêu. Giỏi cung tiễn, thường đi khắp nơi trừ gian diệt ác, cũng từng bắn hạ chín mặt trời, là đại anh hùng trong lòng bách tính. Thê tử là Thường Nga, đối với việc nàng trộm thuốc bất lão một mình phi thăng hắn chưa từng oán giận. Sau này, bởi vì thủ đoạn của Lạc Thần mà hiểu lầm bắn mù một mắt Hà Bá.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
240
0 sao cao nhất phẩm giai
Bất Diệt +
Tấn công
69295
Phòng thủ
27718
Lượng máu
523576
Tốc độ
218
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Thiện Xạ
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Gây lên 1 Linh Yêu địch hàng sau ngẫu nhiên 275% ST Vật Lý.
Hiệp 1 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 81
Nếu sát thương lần này bạo kích, khiến sát thương hiệp sau của mục tiêu gây ra giảm 50%
3
Cấp 161
ST tăng đến 344%
Trục Nhật Tiễn Vũ
(KN Chủ Động)
1
Cấp 21
Gây lên 3 Linh Yêu địch hàng sau 141% ST Vật Lý.
Hiệp 2 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 101
Và có 50% tỷ lệ bỏ qua 50% thủ mục tiêu
3
Cấp 181
ST tăng đến 176%
Tiễn Thuật Tinh Thông
(KN Bị Động)
1
Cấp 41
Trong chiến đấu, bản thân tăng 20% TL Bạo, tỷ lệ chính xác tăng 10%.
Không có hiệp CD
2
Cấp 121
Tăng 35% TL Bạo, tăng 15% TL Chính Xác
3
Cấp 201
Tăng 50% TL Bạo, tăng 20% TL Chính Xác
Đa Trùng Xạ Kích
(KN Bị Động)
1
Cấp 61
Khi bạo kích, có 50% tỷ lệ gây thêm cho mục tiêu sát thương vật lý gián tiếp bằng 70%.
Không có hiệp CD
2
Cấp 141
ST tăng đến 110%
3
Cấp 221
ST tăng đến 150%
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng