Trang chủ Linh Yêu Linh Yêu Cửu Châu 《Cửu Châu》Thần Nông

《Cửu Châu》Thần Nông

31/08/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Thần Nông
Phe
Cửu Châu
Phẩm giai
Sử Thi
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Y Sư
Đặc sắc
Cấm Buff, Miễn Dịch Tử Vong
Linh Ấn đề nghị
Tỉnh Mộc Hãn, Liễu Thổ Chương
Truyện ký
Xuất thân tộc Hữu Hùng nhưng khác với người thường, tóc trắng lại có sừng trâu thân người. Về sau trở thành thủ lĩnh bộ tộc Khương thị, còn gọi là Viêm Đế. Là vị vua nhân từ, yêu dân như con. Thân có Chúc Long Chi Tức bách độc bất xâm nên tự mình nếm trăm thứ thuốc để giúp bách tính Cửu Châu trị bệnh. Vì cái chết của con gái Tinh Vệ mà tiến đánh Hiên Viên. Sau ba lần đại bại ở chiến trường Phản Tuyền, tình nguyện để Hiên Viên thống nhất Cửu Châu.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
240
0 sao cao nhất phẩm giai
Bất Diệt +
Tấn công
67755
Phòng thủ
26178
Lượng máu
585173
Tốc độ
231
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Nhâm Đốc Hành Kỵ
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Khiến 2 Linh Yêu có Công cao nhất phe địch nhận Đoạn Trường, duy trì 2 hiệp. Không thể nhận buff nào.
Hiệp 1 thi triển, CD 4 hiệp
*Đoạn Trường: Không được nhận bất kỳ hiệu quả buff.
2
Cấp 81
Bị Động: Linh Yêu vào trạng thái Đoạn Trường thi triển kỹ năng xong sẽ Choáng, duy trì 1 hiệp
3
Cấp 161
Mục tiêu tăng lên 3 Linh Yêu
Bát Cương Phù Chính
(KN Chủ Động)
1
Cấp 21
Giúp Linh Yêu có Công cao nhất phe ta nhận trạng thái Bách Thảo, duy trì 2 hiệp, cung cấp 15% buff Công, trong thời gian duy trì không thể bị tiêu diệt.
Hiệp 2 thi triển, CD 4 hiệp
*Bách Thảo: Trong thời gian duy trì không thể bị tiêu diệt.
2
Cấp 101
Tăng 25% Công
3
Cấp 181
Mục tiêu tăng 2 Linh Yêu
Trầm Kha
(KN Bị Động)
1
Cấp 41
Linh Yêu địch cứ tồn tại 1 debuff, giảm 3% ST gây ra.
Không có hiệp CD
2
Cấp 121
Giảm 4% ST gây ra
3
Cấp 201
Giảm 5% ST gây ra
Luận Trị
(KN Bị Động)
1
Cấp 61
Khai chiến 4 hiệp đầu, khi toàn bộ Linh Yêu phe ta chịu ST, có 50% hồi HP bằng 40% Công bản thân.
Không có hiệp CD
2
Cấp 141
Tăng 65% Trị Liệu
3
Cấp 221
Tăng 90% Trị Liệu
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng