《Cửu Châu》Tinh Vệ

31/08/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Tinh Vệ
Phe
Cửu Châu
Phẩm giai
Sử Thi
Giới tính
Nữ
Nghề nghiệp
Vu Sư
Đặc sắc
Choáng Đơn, Tăng ST, Khống Chế
Linh Ấn đề nghị
Sâm Thủy Viên, Lâu Kim Cẩu
Truyện ký
Tinh Vệ là con gái út của Viêm Đế, hoạt bát ngây thơ, rất được thương yêu cưng chiều, thường cưỡi trên một con chim lớn. Bạn thân của nàng là Văn Diêu. Vì bị Xi Vưu lừa vượt biển đi tìm cha mà bị thủy quái tấn công, chết đuối ở Đông Hải. Nhờ Văn Diêu cứu sống nhưng hóa thành chim Tinh Vệ mỏ trắng chân đỏ, đầu có hoa văn, chỉ có linh hồn hình người.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
240
0 sao cao nhất phẩm giai
Bất Diệt +
Tấn công
76995
Phòng thủ
21558
Lượng máu
492777
Tốc độ
210
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Dã Man Đả Kích
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Gây lên 1 Linh Yêu địch 275% ST Phép.
Hiệp 1 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 81
70% khiến họ Choáng 1 hiệp.
*Choáng: Không thể thực hiện động tác nào.
3
Cấp 161
ST tăng đến 344%
Liệt Nham Liên Kích
(KN Chủ Động)
1
Cấp 21
Triệu hồi 3 Cự Thạch tấn công kẻ địch ngẫu nhiên, mỗi Cự Thạch gây ra 125% ST Phép, mỗi lần mục tiêu chọn độc lập ngẫu nhiên.
Hiệp 2 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 101
ST tăng đến 158%
3
Cấp 181
ST tăng đến 190%
Đồ Đằng Ấn Ký
(KN Bị Động)
1
Cấp 41
Khi tấn công, giảm của mục tiêu 10% Kháng Buff, duy trì 2 hiệp.
Không có hiệp CD
2
Cấp 121
Giảm 15% Kháng Buff
3
Cấp 201
Giảm 20% Kháng Buff
Chế Ước Ý Chí
(KN Bị Động)
1
Cấp 61
Tấn công kẻ địch trạng thái Khống Chế, sát thương gây ra tăng 20%.
Không có hiệp CD
2
Cấp 141
ST tăng đến 35%
3
Cấp 221
ST tăng đến 50%
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng