Trang chủ Linh Yêu Linh Yêu Cửu Châu 《Cửu Châu》Vương Hợi

《Cửu Châu》Vương Hợi

16/08/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Vương Hợi
Phe
Cửu Châu
Phẩm giai
Tốt
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Vu Sư
Đặc sắc
Bạo Kích, Giảm HP
Linh Ấn đề nghị
Sâm Thủy Viên
Truyện ký
Con dân triều Hạ, yêu tiền như mạng. Có năng lực kinh doanh, vì kiếm tiền mà không từ thủ đoạn. Đạo đức kém, vì vậy dù giàu có nhưng vẫn bị người khinh thường.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
40
0 sao cao nhất phẩm giai
Tốt
Tấn công
418
Phòng thủ
142
Lượng máu
3026
Tốc độ
200
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Kim Thiềm Huyên Thiên
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Gây lên toàn địch 95% ST Phép.
Hiệp 1 thi triển, CD 4 hiệp
Tiền Tài Như Mệnh
(KN Bị Động)
1
Cấp 21
Khi HP mục tiêu dưới 40%, tăng 40% TL Bạo.
Không có hiệp CD
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng