《Lăng Tiêu》Anh Chiêu

31/08/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Anh Chiêu
Phe
Lăng Tiêu
Phẩm giai
Sử Thi
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Chiến Sĩ
Đặc sắc
Tăng Tốc Toàn Thể, Hút Máu
Linh Ấn đề nghị
Sâm Thủy Viên, Vĩ Hỏa Hổ
Truyện ký
Thần thú thân ngựa, mặt người, có cánh, hoa văn hổ. Tính cách lạnh lùng, không từ thủ đoạn, có tâm tranh cường háo thắng. Là Thần Quan trông coi hoa viên ở Lăng Tiêu, cũng thường đến các giới tru tà phạt ác bắt yêu thú, luôn hy vọng được thăng chức. Bởi vì chỉ có Lục Ngô được thăng chức mà ghen tị và bất mãn, cho nên hợp tác với Thiên Hậu Hy Hòa tham gia vào âm mưu đại nghịch bất đạo.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
240
0 sao cao nhất phẩm giai
Bất Diệt +
Tấn công
79458
Phòng thủ
29874
Lượng máu
646770
Tốc độ
225
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Long Thương Đột Thích
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Gây lên 1 hàng Linh Yêu địch 158% ST Vật Lý.
Hiệp 1 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 81
ST tăng đến 198%
3
Cấp 161
ST tăng đến 237%
Như Lai Thần Thương
(KN Chủ Động)
1
Cấp 21
Gây lên 3 Linh Yêu địch hàng trước 141% ST Vật Lý.
Hiệp 2 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 101
Kèm 40% Hút Máu
3
Cấp 181
ST tăng đến 176%
Thần Thương Pháp
(KN Bị Động)
1
Cấp 41
Khi khai chiến, khiến toàn thể Linh Yêu phe ta tăng 10% Tốc Độ, duy trì 2 hiệp.
Không có hiệp CD
2
Cấp 121
Tăng 15% Tốc Độ
3
Cấp 201
Tăng 20% Tốc Độ
Ngưng Tụ Lực
(KN Bị Động)
1
Cấp 61
Phe ta cứ tồn tại 1 Linh Yêu, bản thân tăng 3% Công.
Không có hiệp CD
2
Cấp 141
Tăng 5% Công
3
Cấp 221
Phe ta cứ tồn tại 1 Linh Yêu, bản thân tăng thêm 5% TL Bạo
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng