《Lăng Tiêu》Bách Cao

16/08/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Bách Cao
Phe
Lăng Tiêu
Phẩm giai
Hiếm
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Ngự Sư
Đặc sắc
Hộ Thuẫn Cao, Hồi Phục Kéo Dài
Linh Ấn đề nghị
Ngưu Kim Ngưu
Truyện ký
Tính khí cổ quái, nghiêm túc, khó hòa đồng, yêu rượu như mạng. Được Lăng Tiêu phái đi tìm kiếm người có thể thống lĩnh Cửu Châu. Trở thành ẩn sĩ ba đời đế vương Nghiêu, Thuấn, Vũ kính ngưỡng. Cũng từng trợ giúp Hiên Viên trở thành Cửu Châu Cộng Chủ, hướng dẫn chế tạo binh khí kim thạch. Sau khi Hiên Viên quy ẩn, Bách Cao cũng ẩn cư tại Triệu Sơn.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
180
0 sao cao nhất phẩm giai
Thần Thoại
Tấn công
9551
Phòng thủ
9004
Lượng máu
188594
Tốc độ
227
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Trượng Tửu Vấn Thiên
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Tiêu hao 20% HP hiện tại của bản thân chuyển thành Hộ Thuẫn, điểm Hộ Thuẫn bằng 120% HP tiêu hao, duy trì 2 hiệp.
Hiệp 1 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 61
Khi bản thân có Hộ Thuẫn, sát thương chịu phải giảm 30%.
3
Cấp 121
Tăng Hộ Thuẫn bằng 150% HP tiêu hao.
Ném Thân Đấu Tửu
(KN Chủ Động)
1
Cấp 21
Gây cho hàng trước địch 80% sát thương Vật Lý, khiến C.Xác mục tiêu giảm 10%, duy trì 2 hiệp.
Hiệp 2 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 81
ST tăng đến 100%
3
Cấp 141
Giảm 15% C.Xác
Tửu Quá Tam Tuần
(KN Bị Động)
1
Cấp 41
Mỗi lần đến lượt bản thân hành động, có tỷ lệ 50% nhận 1 tầng Tửu Ý, khiến sát thương bản thân chịu giảm 5%, tối đa cộng dồn 5 tầng.
Không có hiệp CD
2
Cấp 101
Sau khi cộng dồn đến tầng 3, bản thân mỗi lần hành động sẽ hồi phục HP tối đa bằng 5% cho bản thân.
3
Cấp 161
Tỷ lệ tăng 80%
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng