《Lăng Tiêu》Đăng Nữ

16/08/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Đăng Nữ
Phe
Lăng Tiêu
Phẩm giai
Tốt
Giới tính
Nữ
Nghề nghiệp
Vu Sư
Đặc sắc
Thiêu Đốt
Linh Ấn đề nghị
Sâm Thủy Viên
Truyện ký
Tiên tì ở Lăng Tiêu, vốn là một ngọn đèn được hấp thụ linh lực của Lăng Tiêu, tu luyện hóa hình thành người. Kiêu ngạo vì xuất thân của mình, tự cao tự đại, nói chuyện khó nghe, xem thường người khác.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
40
0 sao cao nhất phẩm giai
Tốt
Tấn công
511
Phòng thủ
157
Lượng máu
2987
Tốc độ
201
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Chúc Hỏa
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Gây lên 1 hàng Linh Yêu địch ngẫu nhiên 190% ST Phép, khiến họ Thiêu Đốt 2 hiệp.
Hiệp 1 thi triển, CD 4 hiệp
*Thiêu Đốt: Mỗi hiệp gây ST Phép bằng 30% Công của kẻ thi triển, mỗi lần cộng dồn làm mới thời gian duy trì.
Thiêu Đốt
(KN Bị Động)
1
Cấp 21
Tấn công kẻ địch đang bị Thiêu Đốt tăng 20% ST.
Không có hiệp CD
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng