Trang chủ Linh Yêu Linh Yêu Lăng Tiêu 《Lăng Tiêu》Huyền Nữ

《Lăng Tiêu》Huyền Nữ

07/12/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Huyền Nữ
Phe
Lăng Tiêu
Phẩm giai
Sử Thi
Giới tính
Nữ
Nghề nghiệp
Chiến Sĩ
Đặc sắc
Trảm Sát Đơn, Hút Máu
Linh Ấn đề nghị
Mão Nhật Kê, Vĩ Hỏa Hổ
Truyện ký
Đặc sứ dưới trướng Tây Vương Mẫu, muội muội của Chu Tước. Khi còn bé người yếu bị mang đến Lăng Tiêu cứu chữa, mất đi ký ức. Sau biết được toan tính của Lăng Tiêu, thề phải trợ Chu Tước thủ hộ Vân Cảnh.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
240
0 sao cao nhất phẩm giai
Bất Diệt +
Tấn công
81306
Phòng thủ
29566
Lượng máu
615972
Tốc độ
222
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Trường Không Phá Nguyệt
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Gây ST Vật Lý bằng 109% Công, trước khi gây sát thương giảm của địch hàng trước 15% miễn ST Vật Lý, duy trì 2 hiệp.
Hiệp 1 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 81

Khi Nhập Thế đạt 12 tầng tiêu hao toàn bộ Nhập Thế, ST lần sau tăng 30%.

*Nhập Thế: Hút máu 2% (chịu ảnh hưởng cấp kỹ năng).

3
Cấp 161
ST tăng đến 136%.
Thiên Nữ Xuyên Toa
(KN Chủ Động)
1
Cấp 21

Gây lên địch có HP thấp nhất 325% ST, nếu lần tấn công này tiêu diệt mục tiêu, toàn thể linh yêu địch chịu ST dư ra.

Hiệp 2 thi triển, CD 4 hiệp

2
Cấp 101

Khi Xuất Trần đạt 12 tầng tiêu hao toàn bộ Xuất Trần, kỹ năng lần này chắc chắn Bạo, chắc chắn Chính Xác

*Xuất Trần: TL Bạo tăng 2% (chịu ảnh hưởng cấp kỹ năng).

3
Cấp 181
ST tăng đến 406%
Yển Vũ Tức Qua
(KN Bị Động)
1
Cấp 41
Khi khai chiến nhận 9 tầng Nhập Thế, 9 tầng Xuất Trần, khi phe ta thi triển kỹ năng nhận 1 tầng Nhập Thế, khi phe địch thi triển kỹ năng nhận 1 tầng Xuất Trần. Tối đa cộng dồn 12 tầng.
Không có hiệp CD
2
Cấp 121
Nhập Thế hút máu tăng đến 4%.
3
Cấp 201
Xuất Trần TL Bạo tăng đến 4%.
Tế Thế An Dân
(KN Bị Động)
1
Cấp 61
Khi nhận ST chí mạng, HP giữ lại 10%, duy trì 1 lần hành động, kỹ năng này chỉ được kích hoạt 1 lần.
Không có hiệp CD
2
Cấp 141
Xóa tất cả debuff bản thân
3
Cấp 221
Duy trì 2 lần hành động
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng