《Lăng Tiêu》Hy Hòa

31/08/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Hy Hòa
Phe
Lăng Tiêu
Phẩm giai
Sử Thi
Giới tính
Nữ
Nghề nghiệp
Vu Sư
Đặc sắc
Đánh Thường Phạm Vi, Cộng Dồn Tăng ST
Linh Ấn đề nghị
Tỉnh Mộc Hãn, Quỷ Kim Dương
Truyện ký
Là Thái Dương Thần cũng là Thiên Hậu - vợ của Đế Tuấn, sinh ra mười mặt trời. Cao quý, mỹ lệ, bề ngoài hòa ái nhưng tâm tư vô cùng tàn nhẫn. Thiên Đế đối với nàng yêu thương cùng sủng ái, nhưng nàng ngược lại luôn lãnh đạm, trong lòng ôm hận sâu sắc với hắn. Nàng âm mưu khiêu khích ở khắp lục giới, mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch muốn đoạt quyền Thiên Đế. Nhưng lại không ngờ Thiên Đế đã sớm biết Thiên hậu phản bội mình.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
240
0 sao cao nhất phẩm giai
Bất Diệt +
Tấn công
90422
Phòng thủ
24176
Lượng máu
541439
Tốc độ
211
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Cam Uyên Dục Nhật
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Khiến bản thân vào trạng thái Quang Dục, và thi triển ngay 1 lần tấn công thường, tấn công lần này không kích hoạt bất cứ hiệu quả kỹ năng nào ngoài [Ô Diệm Chi Thương].
Ở trạng thái Quang Dục, bản thân tấn công thường 1 mục tiêu đổi thành tấn công tất cả địch, gây 50% ST.
Hiệp 1 thi triển, CD 99 hiệp
*Quang Dục: Bản thân tấn công thường 1 mục tiêu đổi thành tấn công tất cả địch.
2
Cấp 81
ST tăng đến 65%
3
Cấp 161
ST tăng đến 80%
Liệt Nhật Tranh Huy
(KN Chủ Động)
1
Cấp 21
Gây lên toàn địch 81% ST Phép.
Hiệp 2 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 101
Ngoài ra khiến mục tiêu kèm 1 tầng trạng thái Quang Chước, nếu Quang Chước mục tiêu đạt 5 tầng, ST lần này tăng 35%.
*Quang Chước: Mỗi tầng [Quang Chước] sẽ khiến bản thân nhận ST Hy Hòa tăng 10%, không thể xua tan, tối đa cộng dồn  5 tầng.
3
Cấp 181
ST tăng đến 101%
Ô Diệm Chi Thương
(KN Bị Động)
1
Cấp 41
Mỗi lần khi tấn công, có 40% tỷ lệ kèm cho mục tiêu 1 tầng trạng thái Quang Chước.
Không có hiệp CD
2
Cấp 121
Tỷ lệ tăng 70%
3
Cấp 201
Nếu Quang Chước trên người mục tiêu đạt 5 tầng, TL Bạo với mục tiêu tăng 50%
Nhật Xuất Phù Tang
(KN Bị Động)
1
Cấp 61
Linh Yêu phe ta mỗi lần tấn công, Hy Hòa sẽ tăng tấn công bằng 1%, cao nhất tăng 20%.
Không có hiệp CD
2
Cấp 141
Mỗi lần tăng 2% Công
3
Cấp 221
Cao nhất tăng 40% Công
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng