《Lăng Tiêu》Kim Ô

31/08/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Kim Ô
Phe
Lăng Tiêu
Phẩm giai
Sử Thi
Giới tính
Nữ
Nghề nghiệp
Ngự Sư
Đặc sắc
ST Thực, Hút Máu, Hộ Thuẫn
Linh Ấn đề nghị
Trương Nguyệt Lộc, Ngưu Kim Ngưu, Bích Thủy Du
Truyện ký
Trong số mười đứa con của Đế Tuấn và Hy Hòa, nàng là công chúa út được huynh tỷ sủng ái nhất Đông Cảnh Phù Tang, vô lo vô nghĩ, cười nói rộn ràng. Chỉ vì nàng ham chơi mà gây ra họa mười mặt trời thiêu đốt nhân gian, bách tính lầm than. Chín huynh tỷ đều bị Nghệ bắn chết chỉ còn lại mình Kim Ô. Từ đó nàng trở nên buồn bã, thu mình, hoài niệm quá khứ và bi thương. Nàng không chỉ hận Nghệ, cũng hận chính mình.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
240
0 sao cao nhất phẩm giai
Bất Diệt +
Tấn công
52356
Phòng thủ
40037
Lượng máu
985555
Tốc độ
233
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Phệ Hỏa Thuẫn Thuật
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Hiến tế 30% HP hiện tại của bản thân, chuyển hóa 120% HP tiêu hao thành Hộ Thuẫn bản thân, duy trì 2 hiệp.
Hiệp 1 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 81
Tăng 150% Hộ Thuẫn
3
Cấp 161
Kèm thêm Hộ Thuẫn cho Linh Yêu HP thấp nhất phe ta, điểm Hộ Thuẫn bằng 80% của HP bản thân tiêu hao
Diệt Hồn Côn Pháp
(KN Chủ Động)
1
Cấp 21
Gây lên kẻ địch hàng trước ST Thực bằng 10% HP bản thân đã mất.
Hiệp 2 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 101
ST lần này kèm 20% Hút Máu
3
Cấp 181
ST tăng đến 12%
Chước Dương Thể
(KN Bị Động)
1
Cấp 41
Khi bị tấn công, có 30% khiến mục tiêu Thiêu Cháy 2 hiệp.
Không có hiệp CD
*Thiêu Cháy: Mỗi hiệp chịu ST Phép bằng 5% HP tối đa của kẻ thi triển, phán đoán hiệu quả bằng Thiêu Đốt, không thể bị đánh thường xua tan.
2
Cấp 121
Tỷ lệ tăng 40%
3
Cấp 201
Khi HP bản thân dưới 30%, tỷ lệ Thiêu Cháy tăng 100%
Nhiệt Dương Quang
(KN Bị Động)
1
Cấp 61
Bắt đầu từ hiệp 4, mỗi hiệp khiến toàn thể Linh Yêu địch giảm 3% Công, tối đa cộng dồn 10 lần, không thể xua tan.
Không có hiệp CD
2
Cấp 141
Giảm 4% Công
3
Cấp 221
Giảm 5% Công
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng