《Lăng Tiêu》Lục Ngô

31/08/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Lục Ngô
Phe
Lăng Tiêu
Phẩm giai
Sử Thi
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Chiến Sĩ
Đặc sắc
ST Đơn Cao, Miễn Khống Chế
Linh Ấn đề nghị
Tất Nguyệt Ô, Ngưu Kim Ngưu
Truyện ký
Mặt người thân hổ, có chín đuôi. Thiết diện vô tư, trụ cột tinh thần của quân đội, trung thành với Thiên Đế và Lăng Tiêu. Vốn là Sơn Thần canh giữ Côn Luân Sơn, rồi trở thành Thần Quan phụ trách vụ mùa ở hoa viên Lăng Tiêu, cũng là hảo hữu của Anh Chiêu. Được thăng chức thành Thiên Chi Cửu Bộ Tổng Chỉ Huy, vì việc này mà luôn thấy áy náy với Anh Chiêu.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
240
0 sao cao nhất phẩm giai
Bất Diệt +
Tấn công
76071
Phòng thủ
31721
Lượng máu
677569
Tốc độ
224
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Mãnh Hổ Xuất Sơn
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Gây lên 1 Linh Yêu địch có Công cao nhất 180% ST Vật lý, trên người mục tiêu cứ có 1 buff, thì ST lần này tăng 10%, tối đa tăng 50%.
Hiệp 1 thi triển, CD 2 hiệp
2
Cấp 81
Sau khi tấn công, xóa 2 buff trên người mục tiêu
3
Cấp 161
ST tăng đến 218%, xóa toàn bộ buff trên người mục tiêu
Thiên Thần Khu
(KN Chủ Động)
1
Cấp 21
Xóa tất cả hiệu quả xấu của bản thân, và gây cho Linh Yêu hàng trước địch 1 lần 130% ST Vật Lý, khi bản thân bị khống chế cũng có thể thi triển kỹ năng này.
Hiệp 2 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 101
ST tăng đến 165%
3
Cấp 181
ST tăng đến 200%
Thống Ngự Lực
(KN Bị Động)
1
Cấp 41
Phe ta cứ tồn tại 1 Linh Yêu, bản thân tăng 4% Buff ST.
Không có hiệp CD
2
Cấp 121
Buff ST tăng 6%
3
Cấp 201
Buff ST tăng 8%
Chiến Tranh Phản Kích
(KN Bị Động)
1
Cấp 61
Khi bị tấn công, sẽ gây lên mục tiêu 1 lần phản đòn bằng 40% Công.
Không có hiệp CD
2
Cấp 141
ST phản đòn tăng đến 50%
3
Cấp 221
ST phản đòn tăng đến 60%
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng