《Tứ Hải》Bạc Ngư

16/08/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Bạc Ngư
Phe
Tứ Hải
Phẩm giai
Tốt
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Ngự Sư
Đặc sắc
Miễn ST Bản Thân, Phản Đòn
Linh Ấn đề nghị
Ngưu Kim Ngưu, Nữ Thổ Bức
Truyện ký
Cách 300 dặm về hướng đông nam, trên núi Nữ Chủng có Bạc Ngư chỉ có một mắt, kích thước to lớn. Khi xuất hiện là điềm báo đại hạn.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
40
0 sao cao nhất phẩm giai
Tốt
Tấn công
272
Phòng thủ
204
Lượng máu
4700
Tốc độ
203
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Thủy Thuẫn
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Giúp bản thân giảm 30% ST phải chịu, duy trì 2 hiệp.
Hiệp 1 thi triển, CD 4 hiệp
Phản Đòn
(KN Bị Động)
1
Cấp 21
Khi bị tấn công, có 25% tỷ lệ Phản ST 50%.
Không có hiệp CD
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng