Trang chủ Linh Yêu Linh Yêu Tứ Hải 《Tứ Hải》Đại Giải

《Tứ Hải》Đại Giải

16/08/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Đại Giải
Phe
Tứ Hải
Phẩm giai
Hiếm
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Chiến Sĩ
Đặc sắc
Phá Giáp, Bạo Phát
Linh Ấn đề nghị
Sâm Thủy Viên, Giác Mộc Giao
Truyện ký
Hình dáng như cua lớn. Tính cách tự do tự tại, độc miệng, hiếu võ nhưng không lỗ mãng. Thích diễu võ giương oai khắp Tứ Hải, cũng rất ham tiền. Nhậm chức tướng quân khi Long tộc thống trị Tứ Hải. Sau khi Long Vương bị nhốt thì Đại Giải tự do ngao du. Được Nữ Xú phó thác cho nên bảo hộ tộc Ti Mệnh, chờ đợi “Người Được Chọn”.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
180
0 sao cao nhất phẩm giai
Thần Thoại
Tấn công
12776
Phòng thủ
5475
Lượng máu
121674
Tốc độ
213
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Giải Ảnh Phi Nhận
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Gây 1 Linh Yêu kẻ địch 270% ST Vật Lý.
Hiệp 1 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 61
30% gây thêm 1 lần ST Thực gián tiếp bằng 80% Công.
3
Cấp 121
Tỷ lệ tăng 60%
Càng Cua Đoạt Mệnh
(KN Chủ Động)
1
Cấp 21
Gây lên kẻ địch hàng trước 152% ST Vật Lý.
Hiệp 2 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 81
Khiến mục tiêu giảm 15% Thủ, duy trì 2 hiệp.
3
Cấp 141
ST tăng đến 177%
Đoạn Tí Hồi Viện
(KN Bị Động)
1
Cấp 41
Khi bị tấn công, có 30% khiến bản thân trong 1 hiệp sau tăng 15% ST, tối đa cộng dồn 3 tầng.
Không có hiệp CD
2
Cấp 101
Tỷ lệ tăng 40%
3
Cấp 161
Buff ST tăng 20%
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng