《Tứ Hải》Giao Nữ

16/08/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Giao Nữ
Phe
Tứ Hải
Phẩm giai
Hiếm
Giới tính
Nữ
Nghề nghiệp
Y Sư
Đặc sắc
Trị Liệu, Hộ Thuẫn
Linh Ấn đề nghị
Tỉnh Mộc Hãn, Liễu Thổ Chương
Truyện ký
Giao nhân ẩn dưới biển sâu, mặt người thân cá, không chân, nước mắt có thể biến thành ngọc, dung mạo đẹp đẽ, thường bị kẻ tham dòm ngó. Tính cách lạnh lùng cao quý, mưu lược, giỏi lấy thiện cảm của người khác. Cha mẹ, tộc nhân bị diệt vong dưới tay Long Vương. Phải nương nhờ Long tộc, lợi dụng Long Nữ để trả thù Long Vương. Sau này trở thành đại phu trong đội hộ vệ Tứ Hải của Băng Di.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
180
0 sao cao nhất phẩm giai
Thần Thoại
Tấn công
11559
Phòng thủ
6084
Lượng máu
133841
Tốc độ
221
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Giao Châu Thuẫn
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Giúp Linh Yêu HP thấp nhất phe ta nhận Hộ Thuẫn bằng 130% Công bản thân, Hộ Thuẫn duy trì 2 hiệp.
Hiệp 1 thi triển, CD 2 hiệp
2
Cấp 61
Điểm Hộ Thuẫn tăng đên 160%
3
Cấp 121
Điểm Hộ Thuẫn tăng đến 180%
Cầu Phúc Vũ
(KN Chủ Động)
1
Cấp 21
Giúp 2 Linh Yêu có HP thấp nhất phe ta nhận trị liệu bằng 116% Công bản thân.
Hiệp 2 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 81
Khiến họ tăng 10% ST, duy trì 2 hiệp.
3
Cấp 141
Tăng 145% Trị Liệu
Triều Tịch Mộng
(KN Bị Động)
1
Cấp 41
Khiến đồng đội quanh bản thân giảm 5% ST phải chịu.
Không có hiệp CD
2
Cấp 101
Giảm 7% ST phải chịu
3
Cấp 161
Giảm 10% ST phải chịu
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng