《Tứ Hải》Hà La

16/08/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Hà La
Phe
Tứ Hải
Phẩm giai
Sử Thi
Giới tính
Nữ
Nghề nghiệp
Vu Sư
Đặc sắc
Bùng Nổ Đơn Thể, Phản ST Kỹ Năng
Linh Ấn đề nghị
Sâm Thúy Viên, Tất Nguyệt Ô
Truyện ký
Hà La là dị loại trong thủy tộc, một đầu mười thân, tiếng như chó sủa, thông minh bẩm sinh, tính cách nghịch ngợm, thích dạo chơi khắp Sơn Hải Giới. Từng chọc phá rất nhiều đại nhân vật nhưng đều may mắn thoát thân. Sau này kết giao với Trào Phong, trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội hộ vệ Tứ Hải vì muốn có cơ hội vào được Lăng Tiêu, U Minh để khám phá.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
240
0 sao cao nhất phẩm giai
Bất Diệt +
Tấn công
77918
Phòng thủ
21558
Lượng máu
474298
Tốc độ
204
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Mặc Ảnh Tu
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Gây lên 2 Linh Yêu địch ngẫu nhiên 101% ST Phép.
Hiệp 1 thi triển, CD 2 hiệp
2
Cấp 81
Khiến kẻ địch bị tấn công giảm 10% Tốc Độ, duy trì 2 hiệp.
3
Cấp 161
ST tăng đến 120%
Mặc Trấp Liên Kích
(KN Chủ Động)
1
Cấp 21
Gây lên 1 Linh Yêu địch hàng sau ngẫu nhiên 325% ST Phép.
Hiệp 2 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 101
Nếu kẻ địch bị Đóng Băng, gây thêm ST gián tiếp bằng 30% giới hạn HP mục tiêu (Không quá 5 lần Công của nhân vật này).
3
Cấp 181
ST tăng đến 406%
Phản Phệ Pháp Thuật
(KN Bị Động)
1
Cấp 41
Mỗi lần kẻ địch thi triển kỹ năng, có 30% gây lên họ 60% ST Phép gián tiếp.
Không có hiệp CD
2
Cấp 121
Tỷ lệ tăng 45%
3
Cấp 201
ST tăng đến 80%
Mặc Sương Xâm Thực
(KN Bị Động)
1
Cấp 61
Khi tấn công kẻ địch đang bị Giảm Tốc hoặc Đóng Băng, khiến mục tiêu giảm 20% Miễn ST, duy trì 2 hiệp.
Không có hiệp CD
2
Cấp 141
Giảm 30% Miễn ST
3
Cấp 221
Giảm 40% Miễn ST
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng