《Tứ Hải》Lạc Thần

16/08/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Lạc Thần
Phe
Tứ Hải
Phẩm giai
Sử Thi
Giới tính
Nữ
Nghề nghiệp
Vu Sư
Đặc sắc
Tăng ST Phép, Đóng Băng, Giảm Tốc
Linh Ấn đề nghị
Chẩn Thủy Dẫn, Tất Nguyệt Ô, Lâu Kim Cẩu
Truyện ký
Kiếp trước vốn là con gái Phục Hy, tên Mật Phi. Sau khi chuyển thế, giữ chức Lạc Thủy Chi Thần. Diễm lệ vô song nhưng là mỹ nhân vô lễ, tính cách cực đoan, thích nhìn người khác vì nàng mà tranh giành. Sau khi gả cho Hà Bá do Vô Chi Kỳ giả dạng, được hưởng vinh hoa phú quý cũng bị hắn trói buộc tự do nên sinh ra chán ghét. Sau khi Vô Chi Kỳ bị bắt giam, liền say mê Nghệ, không từ thủ đoạn mà theo đuổi hắn hơn vạn năm.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
240
0 sao cao nhất phẩm giai
Bất Diệt +
Tấn công
73915
Phòng thủ
20480
Lượng máu
575933
Tốc độ
205
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Tiễn Băng Xông Lên
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Gây lên 3 Linh Yêu địch ngẫu nhiên 80% ST Phép.
Hiệp 1 thi triển, CD 2 hiệp
2
Cấp 81
Tăng 30% ST lên Linh Yêu đang bị Giảm Tốc.
3
Cấp 161
ST tăng đến 90%
Bạo Vũ Băng Lăng
(KN Chủ Động)
1
Cấp 21
Gây lên toàn địch 88% ST Phép.
Hiệp 2 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 101
20% khiến mục tiêu vào Đóng Băng, nếu mục tiêu bị Giảm Tốc, thì tỷ lệ Đóng Băng tăng 45%.
*Đóng Băng: Không thể thực hiện động tác nào, sau 2 hiệp hoặc bị tấn công 2 lần thì giải trừ.
3
Cấp 181
ST tăng đến 104%
Sương Băng Hàn Lưu
(KN Bị Động)
1
Cấp 41
Khi khai chiến, khiến 4 Linh Yêu địch ngẫu nhiên giảm 10% Tốc Độ, duy trì 2 hiệp.
Không có hiệp CD
2
Cấp 121
Giảm 15% Tốc Độ
3
Cấp 201
Giảm 20% Tốc Độ
Yêu Linh Lực
(KN Bị Động)
1
Cấp 61
Sau khi khai chiến, giúp bản thân giảm 20% ST Phép phải chịu.
Không có hiệp CD
2
Cấp 141
Khi tấn công, có 70% khiến bên chịu đòn giảm 10% Tốc Độ, duy trì 2 hiệp.
3
Cấp 221
Tỷ lệ tăng 100%
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng