《Tứ Hải》Phu Chư

16/08/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Phu Chư
Phe
Tứ Hải
Phẩm giai
Sử Thi
Giới tính
Nữ
Nghề nghiệp
Vu Sư
Đặc sắc
Tấn Công Diện Rộng, Chia Sẻ ST Cao
Linh Ấn đề nghị
Vĩ Hỏa Hổ, Tất Nguyệt Ô
Truyện ký
Hình dáng tựa hươu trắng bốn sừng, cao quý tao nhã, hiền lành, tốt bụng nhưng không nhu nhược. Vốn là thần thú hệ thủy thủ hộ kim thạch bảo ngọc ở Ngao Ngạn sơn cùng Sơn Thần Huân Trì. Sau khi Huân Trì mất tích, vì tìm Huân Trì, nàng gia nhập Tứ Hải trở thành nữ quân sư duy nhất. Không chỉ có năng lực điều khiển nước vi diệu, mà tài bói toán và dụng binh của nàng cũng vô cùng thần kỳ. Nàng chính là người dâng lên khối đá ngũ sắc cho Nữ oa vá trời.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
240
0 sao cao nhất phẩm giai
Bất Diệt +
Tấn công
77610
Phòng thủ
21558
Lượng máu
480458
Tốc độ
204
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Triệu Thủy Thành Bằng
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Gây lên toàn địch tổng 276% ST Phép, ST do mục tiêu chia sẻ, 1 Linh Yêu tối đa chịu 135%.
Hiệp 1 thi triển, CD 2 hiệp
2
Cấp 81
Mỗi tầng Ngạo Tuyết khiến ST lần này tăng 3%, khi Ngạo Tuyết đạt 10 tầng, ST tăng thêm 100%.
*Ngạo Tuyết: ST phải chịu giảm 3%, Tốc Độ tăng 1% (Chịu ảnh hưởng cấp kỹ năng).
3
Cấp 161
ST tăng đến 324%, 1 Linh Yêu tối đa chịu 160%
Nghiêm Băng Thích
(KN Chủ Động)
1
Cấp 21
Tiêu hao toàn bộ Ngạo Tuyết bản thân, gây lên toàn địch tổng 540% ST Phép, ST do mục tiêu chia sẻ, 1 Linh Yêu tối đa chịu 270%, mỗi tầng Ngạo Tuyết khiến ST lần này tăng 5%.
Hiệp 2 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 101
ST tăng đến 630%, 1 Linh Yêu tối đa chịu 310%
3
Cấp 181
ST tăng đến 720%, 1 Linh Yêu tối đa chịu 350%
Ngưng Sương
(KN Bị Động)
1
Cấp 41
Khi Linh Yêu phe ta hành động, bản thân có 20% nhận 1 tầng Ngạo Tuyết; Khiến ST bản thân phải chịu giảm 3%, Tốc Độ tăng 1%, tối đa cộng dồn 10 tầng.
Không có hiệp CD
2
Cấp 121
Ngạo Tuyết Miễn ST tăng đến 4%
3
Cấp 201
Ngạo Tuyết Miễn ST tăng đến 5%
Kình Tuyết
(KN Bị Động)
1
Cấp 61
Khi khai chiến, nhận ngay 10 tầng Ngạo Tuyết và nhận Nghịch Hàn, Miễn ST bản thân giảm 50%, duy trì 2 hiệp.
Không có hiệp CD
*Nghịch Hàn: Miễn ST giảm 50%, duy trì 2 hiệp.
2
Cấp 141
Khi mỗi hiệp kết thúc nhận 1 tầng Ngạo Tuyết
3
Cấp 221
Bắt đầu hiệp 7, mỗi lần nhận 2 tầng Ngạo Tuyết
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng