《Tứ Hải》Toàn Quy

16/08/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Toàn Quy
Phe
Tứ Hải
Phẩm giai
Sử Thi
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Ngự Sư
Đặc sắc
Tăng Thủ Toàn Thể, Giễu Cợt
Linh Ấn đề nghị
Ngưu Kim Ngưu, Nữ Thổ Bức
Truyện ký
Bề ngoài giống rùa, có màu đỏ đen, đầu chim đuôi rắn, tiếng vang như gõ vào cây. Tham ăn, háo sắc, còn có chút thô bỉ. Từng cõng đất theo Đại Vũ trị thủy, lập công lớn muốn được ban thưởng. Lại không hiểu vì sao rơi vào bẫy bị nhốt ở đáy Vân Mộng Trạch hơn trăm năm, trong lòng ôm hận vì Đại Vũ lật lọng, thề phải trả thù.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
240
0 sao cao nhất phẩm giai
Bất Diệt +
Tấn công
47736
Phòng thủ
36957
Lượng máu
769965
Tốc độ
224
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Thủ Hộ Bào Hao
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Giúp toàn đội tăng 20% Thủ, duy trì 2 hiệp.
Hiệp 1 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 81
Tăng 30% Thủ
3
Cấp 161
Tăng 40% Thủ
Quy Quy Xú Thí
(KN Chủ Động)
1
Cấp 21
Gây lên địch hàng trước ST Vật Lý bằng 120% Thủ bản thân, và có 20% tỷ lệ Giễu Cợt mục tiêu 1 hiệp.
Hiệp 2 thi triển, CD 4 hiệp
*Giễu Cợt: Khi bị Giễu Cợt, chỉ có thể dùng Đánh Thường.
2
Cấp 101
TL Giễu Cợt tăng 30%
3
Cấp 181
Giễu Cợt duy trì 2 hiệp
Thiên Niên Quy Giáp
(KN Bị Động)
1
Cấp 41
HP cứ giảm 10%, tăng 5% Thủ.
Không có hiệp CD
2
Cấp 121
Tăng 8% Thủ
3
Cấp 201
Tăng 10% Thủ
Quy Giáp Gai Nhọn
(KN Bị Động)
1
Cấp 61
Khi bị tấn công, có 20% gây 50% Phản ST.
Không có hiệp CD
2
Cấp 141
Tỷ lệ tăng 35%
3
Cấp 221
Tỷ lệ tăng 50%
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng