Trang chủ Linh Yêu Linh Yêu Tứ Hải 《Tứ Hải》Tu Tịch Ngư

《Tứ Hải》Tu Tịch Ngư

16/08/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Tu Tịch Ngư
Phe
Tứ Hải
Phẩm giai
Hiếm
Giới tính
Nữ
Nghề nghiệp
Vu Sư
Đặc sắc
Sát Thủ Hàng Sau, Tăng ST Phép
Linh Ấn đề nghị
Sâm Thủy Viên, Giác Mộc Giao
Truyện ký
Hình dạng vừa giống ếch lại vừa như cá, không biết thuộc về tộc đàn nào, bị xem là quái thai. Thích trang điểm đậm, tính cách tự ti, vô cùng ham mê nam sắc. Hễ thấy nam tử anh tuấn sẽ hỏi cưới, nếu bị từ chối sẽ nổi giận. Trở thành thuộc hạ của Nhai Xế vì hắn là mỹ nam thực lực mạnh hơn nàng nhưng không lộ ra căm ghét nàng. Sau này nàng trung thành đi theo Hà Bá.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
180
0 sao cao nhất phẩm giai
Thần Thoại
Tấn công
15210
Phòng thủ
4258
Lượng máu
97339
Tốc độ
202
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Sóng Triều Tịch
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Gây lên địch hàng sau 85% ST Phép, gây thêm lên 1 Linh Yêu địch hàng sau ngẫu nhiên 85% ST Phép gián tiếp.
Hiệp 1 thi triển, CD 2 hiệp
2
Cấp 61
ST Phép gây ra tăng đến 100%
3
Cấp 121
ST gián tiếp tăng đến 140%
Bạo Phá Băng Tinh
(KN Chủ Động)
1
Cấp 21
Gây lên 3 Linh Yêu địch ngẫu nhiên 140% ST Phép.
Hiệp 2 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 81
20% khiến mục tiêu bị Đóng Băng.
*Đóng Băng: Không thể thực hiện động tác nào, sau 2 hiệp hoặc bị tấn công 2 lần thì giải trừ.
3
Cấp 141
Với mục tiêu HP dưới 50% trở xuống, tỷ lệ Đóng Băng tăng 50%.
San Hô Nguyện
(KN Bị Động)
1
Cấp 41
Giúp toàn thể phe ta tăng 3% ST Phép gây ra.
Không có hiệp CD
2
Cấp 101
ST Phép tăng đến 5%
3
Cấp 161
ST Phép tăng đến 7%
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng