《Tứ Hải》Vô Chi Kỳ

16/08/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Vô Chi Kỳ
Phe
Tứ Hải
Phẩm giai
Sử Thi
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Chiến Sĩ
Đặc sắc
ST Một Hàng Cao, Xuyên Thủ
Linh Ấn đề nghị
Tất Nguyệt Ô
Truyện ký
Là một linh hầu dị loại, không phải tiên cũng chẳng phải yêu, sức mạnh cường đại. Tính cách ngang tàng, đố kỵ gian ác, thích thu thập những vật cổ quái kỳ lạ. Tự phong Thủy Thần thống trị vùng sông Hoài Thủy, tổn hại bách tính. Từng một mình đảo loạn thiên địa, ngay cả Lăng Tiêu cùng U Minh đều kiêng kị ba phần. Từng bị Băng Di bắt nhốt, lại được Nhai Xế cứu ra, tiếp tục tính kế. Cuối cùng, bị Đại Vũ và Ứng Long trấn áp dưới Quy Sơn.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
240
0 sao cao nhất phẩm giai
Bất Diệt +
Tấn công
68987
Phòng thủ
24638
Lượng máu
591333
Tốc độ
216
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Phục Ma Trượng
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Gây lên 1 hàng Linh Yêu địch 158% ST Vật Lý.
Hiệp 1 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 81
50% kèm Phá Vũ lên mục tiêu, duy trì 1 hiệp.
*Phá Vũ: Giảm 90% Công.
3
Cấp 161
ST tăng đến 198%
Thuật Phân Thân
(KN Chủ Động)
1
Cấp 21
Gây lên 1 hàng Linh Yêu địch 187% ST Vật Lý.
Hiệp 2 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 101
Gây lên 1 hàng Linh Yêu địch 234% ST Vật Lý
3
Cấp 181
Gây lên 1 hàng Linh Yêu địch 280% ST Vật Lý
Đánh Đâu Thắng Đó
(KN Bị Động)
1
Cấp 41
Tăng 10% TL C.Xác, khi tấn công có 10% xuyên Thủ mục tiêu.
Không có hiệp CD
2
Cấp 121
Tăng 15% TL C.Xác, có 20% xuyên Thủ mục tiêu
3
Cấp 201
Tăng 20% TL C.Xác, có 35% xuyên Thủ mục tiêu
Càng Chiến Càng Mạnh
(KN Bị Động)
1
Cấp 61
Khi bắt đầu hiệp lẻ, Buff ST bản thân tăng 5%; Khi bắt đầu hiệp chẵn, TL Bạo bản thân tăng 5%, tối đa cộng dồn 4 tầng.
Không có hiệp CD
2
Cấp 141
Tăng 10% Buff ST, tăng 10% TL Bạo
3
Cấp 221
Buff ST tăng 15%, TL Bạo tăng 15%
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng