《U Minh》Chúc Dung

05/09/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Chúc Dung
Phe
U Minh
Phẩm giai
Sử Thi
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Vu Sư
Đặc sắc
Chú Giảm Trị Liệu, ST Phép Đội
Linh Ấn đề nghị
Sâm Thủy Viên, Vĩ Hỏa Hổ
Truyện ký
Vốn là Hỏa Thần ở Lăng Tiêu, tính cách ổn trọng, giỏi chịu đựng, vẻ ngoài lầm lì, nóng nảy nhưng không phải người tàn bạo. Cùng Họa Đấu đến Cửu Châu truyền thụ cách dùng lửa cho con người nhưng rơi vào âm mưu của Thiên Hậu. Sau khi cả hai bị Lăng Tiêu trừng phạt, hắn lại trúng kế rơi vào U Minh, nhưng không cam lòng quy thuận U Minh. Trong Trác Lộc Chi Chiến, giúp đỡ bách tính Cửu Châu thoát nạn.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
240
0 sao cao nhất phẩm giai
Bất Diệt +
Tấn công
93625
Phòng thủ
23406
Lượng máu
492777
Tốc độ
208
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Minh Diệm Kích
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Gây 119% ST Phép lên hàng trước phe địch, khiến hiệu quả trị liệu của địch giảm 30%, nếu mục tiêu ở trạng thái Nguyền Rủa, hiệu quả giảm trị liệu tăng 50%.
Hiệp 1 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 81
ST tăng đến 149%
3
Cấp 161
ST tăng đến 179%
Nghiệp Hỏa Oanh Thiên
(KN Chủ Động)
1
Cấp 21
Gây lên toàn địch 76% ST Phép, kích nổ tất cả Nguyền Rủa trên người kẻ địch.
Hiệp 2 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 101
Nếu thành công làm nổ hiệu quả Nguyền Rủa phe địch, gây thêm 1 lần ST gián tiếp thực tế 30% lên mục tiêu
3
Cấp 181
ST tăng đến 105%
Long Viêm Bạo Châu
(KN Bị Động)
1
Cấp 41
HP bản thân cao hơn 50%, tăng 30% TL Bạo; HP thấp hơn 50%, tăng 10% Miễn ST.
Không có hiệp CD
2
Cấp 121
Tăng 50% TL Bạo
3
Cấp 201
Tăng 20% Miễn ST
Diệm Hồn Phách
(KN Bị Động)
1
Cấp 61
Khiến Thủ của Linh Yêu toàn thể phe ta giảm 25%, tăng 15% Công.
Không có hiệp CD
2
Cấp 141
Tăng 20% Công
3
Cấp 221
Tăng 25% Công
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng