《U Minh》Cộng Công

05/09/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Cộng Công
Phe
U Minh
Phẩm giai
Sử Thi
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Ngự Sư
Đặc sắc
Giảm Công Kẻ Địch, Hộ Thuẫn Đội
Linh Ấn đề nghị
Ngưu Kim Ngưu, Tỉnh Mộc Hãn
Truyện ký
Là Thủy Thần ở U Minh, xung khắc với Chúc Dung. Tính tình độc ác, hành sự cực đoan. Dã tâm rất lớn, theo Ma Thần chiếm lĩnh lục giới. Trong Trác Lộc Chi Chiến, nhìn thấy Chúc Dung đứng về phe Cửu Châu thì vô cùng phẫn nộ, liền tấn công. Chúc Dung phối hợp ăn ý với Nữ Bạt khiến hắn đại bại. Cộng Công tức giận hất đổ Bất Chu Sơn.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
240
0 sao cao nhất phẩm giai
Bất Diệt +
Tấn công
53095
Phòng thủ
44287
Lượng máu
885767
Tốc độ
229
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Bài Sơn Đảo Hải
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Gây ST Thực bằng 4% HP tối đa Cộng Công lên hàng trước phe địch.
Hiệp 1 thi triển, CD 2 hiệp
2
Cấp 81
Nếu mục tiêu tồn tại trạng thái Nguyền Rủa, khiến địch Câm Lặng 1 hiệp; nếu mục tiêu không tồn tại trạng thái Nguyền Rủa, khiến địch kèm trạng thái Nguyền Rủa.
*Câm Lặng: Không thể thi triển kỹ năng Chủ Động.
*Nguyền Rủa: Sau 2 hiệp gây ST Thực bằng 30% Công, không thể bị đánh thường xua tan.
3
Cấp 161
ST tăng đến 6%
Thủy Mạc Già Thiên
(KN Chủ Động)
1
Cấp 21
Giúp toàn phe ta nhận Hộ Thuẫn bằng 5% HP tối đa bản thân, duy trì 2 hiệp.
Hiệp 2 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 101
Hộ Thuẫn tăng đến 7%
3
Cấp 181
Tăng 9% Hộ Thuẫn
U Hồn Diệt Chí
(KN Bị Động)
1
Cấp 41
Khiến tất cả Linh Yêu phe địch ở trạng thái Nguyền Rủa chiến đấu với Linh Yêu phe ta, Công giảm 10%.
Không có hiệp CD
2
Cấp 121
Giảm 20% Công
3
Cấp 201
Giảm 30% Công
Phúc Hải Chúng Sinh
(KN Bị Động)
1
Cấp 61
Khi bản thân còn sống, giúp hàng sau phe ta giảm 15% ST phải chịu.
Không có hiệp CD
2
Cấp 141
Giảm 20% ST
3
Cấp 221
Giảm 25% ST
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng