《U Minh》Hậu Khanh

31/08/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Hậu Khanh
Phe
U Minh
Phẩm giai
Sử Thi
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Ngự Sư
Đặc sắc
Bị Công Nguyền Rủa, Hồn Thể Tục Mệnh
Linh Ấn đề nghị
Ngưu Kim Ngưu, Nữ Thổ Bức, Nguy Nguyệt Yến
Truyện ký
Ham muốn quyền lực, không có khái niệm thiện ác, thường bày mưu hại người. Cấu kết cùng Hiên Viên ý đồ đâm sau lưng Xi Vưu, muốn chia quyền chủ sự U Minh nhưng bị Xi Vưu chém chết. Sau đó chân thân bị Ma Thần áp chế dưới trận pháp Luân Hồi, một tia hồn phách thoát ra nhập vào tảng đá trở thành quái vật nửa người nửa đá, làm tai mắt của Ma Thần xếp vào dưới tay Xi Vưu. Chờ đợi thời cơ trả thù Xi Vưu và Hiên Viên.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
240
0 sao cao nhất phẩm giai
Bất Diệt +
Tấn công
46504
Phòng thủ
46843
Lượng máu
966460
Tốc độ
230
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Thạch Giáp Nham Thể
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Khiến bản thân giảm 20% Tốc Độ, tăng 40% Thủ, duy trì 2 hiệp.
Hiệp 1 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 81
Tăng 60% Thủ
3
Cấp 161
Tăng 80% Thủ
Thâu Thiên Hoán Mệnh
(KN Chủ Động)
1
Cấp 21
Khiến 1 Linh Yêu có HP hiện tại nhiều nhất phe địch bị trộm 10% HP hiện tại.
Hiệp 2 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 101
Trộm HP tăng 15%
3
Cấp 181
Trộm HP tăng 20%
Nguyền Rủa Lực
(KN Bị Động)
1
Cấp 41
Khi chịu đòn, có 30% khiến kẻ tấn công bị Nguyền Rủa, duy trì 2 hiệp.
Không có hiệp CD
*Nguyền Rủa: Sau 2 hiệp gây ST Thực bằng 30% Công, không thể bị đánh thường xua tan.
2
Cấp 121
Tỷ lệ tăng 40%
3
Cấp 201
Khai chiến thi triển 1 tầng Nguyền Rủa lên toàn địch
Khôi Lỗi Báo Thù
(KN Bị Động)
1
Cấp 61
Khi bản thân còn sống, toàn thể Linh Yêu phe ta lúc tử vong, sẽ có 40% dùng Hình Thái Linh Hồn sống thêm 2 hiệp.
Không có hiệp CD
*Hình Thái Linh Hồn: Không thể bị tấn công, có thể thi triển kỹ năng và tấn công, sau 2 lần hành động biến mất.
2
Cấp 141
Tỷ lệ tăng 50%
3
Cấp 221
Tỷ lệ tăng 60%
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng