《U Minh》Nữ Bạt

05/09/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Nữ Bạt
Phe
U Minh
Phẩm giai
Sử Thi
Giới tính
Nữ
Nghề nghiệp
Chiến Sĩ
Đặc sắc
Công Nguyền Rủa, Trộm Công
Linh Ấn đề nghị
Sâm Thủy Viên, Lâu Kim Cẩu
Truyện ký
Con gái của Hiên Viên, mang Hạn Chi Lực cho nên từ nhỏ đã được đưa đến Lăng Tiêu để áp chế thần lực. Tính cách thiện lương, cao ngạo, quyết đoán. Trận Trác Lộc Chi Chiến đến hỗ trợ Hiên Viên đánh Xi Vưu, dù thắng nhưng hao hết thần lực. Sau đó bị người khác hại chết, lại bị ma tộc truy hồn, hồn phách nàng bị hút vào tượng ngọc rồi hòa làm một thể, không thoát ra được. Từ đó nàng mang mặt nạ sắt du tẩu U Minh. Dù ở U Minh cũng không muốn cùng một giuộc với Ma Thần.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
240
0 sao cao nhất phẩm giai
Bất Diệt +
Tấn công
79705
Phòng thủ
28950
Lượng máu
660322
Tốc độ
224
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Nhiếp Hồn Câu Liêm
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Gây lên 1 Linh Yêu địch 200% ST Vật Lý.
Hiệp 1 thi triển, CD 2 hiệp
2
Cấp 81
Trộm 15% Công mục tiêu, duy trì 2 hiệp
3
Cấp 161
ST tăng đến 225%
Mộng Yểm Câu Liêm
(KN Chủ Động)
1
Cấp 21
Gây 140% ST Vật Lý lên Linh Yêu hàng trước phe địch, giảm 20% ST Vật Lý tiếp theo của mục tiêu.
Hiệp 2 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 101
ST tăng đến 176%
3
Cấp 181
Giảm 50% ST Vật Lý tiếp theo của mục tiêu
Chú Oán Hồn
(KN Bị Động)
1
Cấp 41
Khi tấn công, khiến kẻ địch nhận trạng thái Nguyền Rủa, duy trì 2 hiệp.
Không có hiệp CD
*Nguyền Rủa: Sau 2 hiệp gây ST Thực bằng 30% Công, không thể bị đánh thường xua tan.
2
Cấp 121
30% thêm 1 tầng hiệu quả Nguyền Rủa
3
Cấp 201
Tỷ lệ tăng 50%
Ấn Ký Tử Vong
(KN Bị Động)
1
Cấp 61
Khi phe địch tử vong, 50% tỷ lệ kèm trạng thái Nguyền Rủa lên toàn thể Linh Yêu phe địch.
Không có hiệp CD
2
Cấp 141
Tỷ lệ tăng 75%
3
Cấp 221
Tỷ lệ tăng 100%
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng