《U Minh》Phong Bá

31/08/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Phong Bá
Phe
U Minh
Phẩm giai
Sử Thi
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Vu Sư
Đặc sắc
Phá Giáp, Buff Nguyền Rủa
Linh Ấn đề nghị
Giác Mộc Giao, Lâu Kim Cẩu
Truyện ký
Tên thật Phi Liêm, thân hươu vằn báo, đuôi rắn, đầu chim có sừng. Là một ông lão dễ nóng giận, không giỏi mưu lược. Vốn là thần gió ở Lăng Tiêu, thường đi cùng Vũ Sư, luôn bất mãn vì mình chỉ là vô danh tiểu tốt nên phản bội Lăng Tiêu, gia nhập U Minh trở thành Đại Tướng Tiên Phong. Sau Thần Ma Đại Chiến, cùng Vũ Sư đều bị phong ấn vào tượng gốm.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
240
0 sao cao nhất phẩm giai
Bất Diệt +
Tấn công
86172
Phòng thủ
27656
Lượng máu
556838
Tốc độ
213
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Sất Phong
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Gây lên 2 Linh Yêu địch ngẫu nhiên 151% ST Phép.
Hiệp 1 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 81
ST tăng đến 189%
3
Cấp 161
Và giảm 30% Thủ cho mục tiêu, duy trì 2 hiệp
Phong Bạo
(KN Chủ Động)
1
Cấp 21
Gây lên toàn địch 81% ST Phép.
Hiệp 2 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 101
Nếu mục tiêu ở trạng thái Nguyền Rủa, kèm thêm 1 tầng trạng thái Nguyền Rủa.
*Nguyền Rủa: Sau 2 hiệp gây ST Thực bằng 30% Công, không thể bị đánh thường xua tan.
3
Cấp 181
ST tăng đến 102%
Ngự Phong
(KN Bị Động)
1
Cấp 41
Sát thương gây cho địch trạng thái Nguyền Rủa tăng 15%.
Không có hiệp CD
2
Cấp 121
ST tăng đến 20%
3
Cấp 201
ST tăng đến 30%
Phong Nhận
(KN Bị Động)
1
Cấp 61
Khi tấn công, có 50% thêm cho mục tiêu ST Thực bằng 40% Công.
Không có hiệp CD
2
Cấp 141
ST tăng đến 65%
3
Cấp 221
Tỷ lệ tăng 70%
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng