《U Minh》Si Mị

16/08/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Si Mị
Phe
U Minh
Phẩm giai
Hiếm
Giới tính
Nữ
Nghề nghiệp
Vu Sư
Đặc sắc
ST Thực, Phong Ấn Phù Ấn
Linh Ấn đề nghị
Sâm Thủy Viên
Truyện ký
Si Mị là tác phẩm con rối kiệt xuất nhất của Yển Sư, vô tình nhiễm máu của Yển Sư mà có linh tính. Sau khi bị bắt đến U Minh, lại được Vũ Sư độ linh khí, hấp thu ma khí U Minh nên có thể nói chuyện, tự hành động. Si Mị tự điêu khắc cho mình một rối đệ đệ đặt tên Võng Lượng. Bởi vì hận chủ nhân bỏ rơi mình mà trở thành cô gái lạnh lùng, không tin tưởng người khác. Thường thờ ơ với mọi thứ, hành sự độc ác.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
180
0 sao cao nhất phẩm giai
Thần Thoại
Tấn công
17643
Phòng thủ
5384
Lượng máu
99164
Tốc độ
208
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Câu Linh Thuật
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Gây lên 3 Linh Yêu địch ngẫu nhiên 45% ST Thực.
Hiệp 1 thi triển, CD 2 hiệp
2
Cấp 61
40% tỷ lệ khiến kỹ năng Linh Ấn của mục tiêu vô hiệu trong 1 hiệp.
3
Cấp 121
ST tăng đến 53%
Đoạt Phách Thương
(KN Chủ Động)
1
Cấp 21
Gây lên toàn địch 30% ST Thực.
Hiệp 2 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 81
ST tăng đến 35%
3
Cấp 141
ST tăng đến 40%
Phệ Hồn Đăng
(KN Bị Động)
1
Cấp 41
Cứ 1 Linh Yêu phe địch tử vong, bản thân tăng 10% Công, kéo dài đến khi kết thúc chiến đấu.
Không có hiệp CD
2
Cấp 101
Tăng 15% Công
3
Cấp 161
Tăng thêm 10% TL Bạo
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng