《U Minh》Thạch Thú

16/08/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Thạch Thú
Phe
U Minh
Phẩm giai
Tốt
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Chiến Sĩ
Đặc sắc
Nguyền Rủa
Linh Ấn đề nghị
Giác Mộc Giao
Truyện ký
Người trông coi pháp trận luân hồi. Vốn là một tảng đá do nhiễm ma khí mà hóa hình. Tính cách thẳng thắn, dù tự nhận mình là người xấu nhưng tâm tư đơn thuần.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
40
0 sao cao nhất phẩm giai
Tốt
Tấn công
469
Phòng thủ
169
Lượng máu
3596
Tốc độ
202
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Đột Thích
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Gây lên 1 hàng Linh Yêu địch 180% ST Vật Lý.
Hiệp 1 thi triển, CD 4 hiệp
Nguyền Rủa
(KN Bị Động)
1
Cấp 21
Khi tấn công mục tiêu, có 20% khiến mục tiêu Nguyền Rủa, duy trì 2 hiệp.
Không có hiệp CD
*Nguyền Rủa: Sau 2 hiệp gây ST Thực bằng 30% Công, không thể bị đánh thường xua tan.
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng