《U Minh》Vũ Sư

31/08/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Vũ Sư
Phe
U Minh
Phẩm giai
Sử Thi
Giới tính
Nữ
Nghề nghiệp
Y Sư
Đặc sắc
Tịnh Hóa, Giảm ST Cao
Linh Ấn đề nghị
Tỉnh Mộc Hãn, Liễu Thổ Chương, Nguy Nguyệt Yến
Truyện ký
Được gọi là Bình Ế, hình dáng như tế tằm bảy tấc, lưng mọc vảy cánh. Tính tình nhã nhặn dễ gần, giữ thể diện, hay hòa giải giúp mọi người nhưng thường tính toán nhỏ nhặt. Là một thần mưa, đồng hành cùng Phong Bá. Cũng giống Phong Bá, đều là những vị thần tiên bị xem thường ở Lăng Tiêu, rồi cùng nhau quy thuận dưới trướng Xi Vưu. Sau Thần Ma Đại Chiến, bị phong ấn vào tượng gốm.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
240
0 sao cao nhất phẩm giai
Bất Diệt +
Tấn công
75886
Phòng thủ
32830
Lượng máu
659090
Tốc độ
230
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Cam Lâm Vũ Trạch
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Giúp toàn phe ta nhận Trị Liệu bằng 30% Công bản thân.
Hiệp 1 thi triển, CD 2 hiệp
2
Cấp 81
Xóa 1 trạng thái xấu trên người mục tiêu
3
Cấp 161
Tăng 38% Trị Liệu
Mưa Trị Liệu
(KN Chủ Động)
1
Cấp 21
Khiến Linh Yêu HP thấp nhất phe ta chịu 1 lần sát thương giảm 90%.
Hiệp 2 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 101
Giúp mục tiêu mỗi hiệp hồi HP bằng 100% Công bản thân, duy trì 2 hiệp
3
Cấp 181
Số lần giảm ST tăng lên 2 lần
U Linh Ngự Hồn
(KN Bị Động)
1
Cấp 41
Khi Linh Yêu địch ở trạng thái Nguyền Rủa tấn công Linh Yêu phe ta, sát thương giảm 10%.
Không có hiệp CD
2
Cấp 121
Giảm 20% ST
3
Cấp 201
Giảm 30% ST
Vong Linh Vũ Châu
(KN Bị Động)
1
Cấp 61
Khi bản thân tử vong, giúp Linh Yêu toàn đội tăng 20% Miễn ST, duy trì 2 hiệp.
Không có hiệp CD
2
Cấp 141
Tăng 30% Miễn ST
3
Cấp 221
Xóa debuff Linh Yêu toàn đội
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng