《Vân Cảnh》Bỉ Dực

30/08/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Bỉ Dực
Phe
Vân Cảnh
Phẩm giai
Sử Thi
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Chiến Sĩ
Đặc sắc
Thêm Bạo Đội, ST Cao Hàng Trước
Linh Ấn đề nghị
Vĩ Hỏa Hổ, Sâm Thủy Viên, Giác Mộc Giao
Truyện ký
Sinh ra trong Uyên Điểu Nhất Tộc, chỉ có một mắt một cánh, chim mái và trống cần kề cánh mà bay. Tính cách dịu dàng, khiêm tốn, thông minh tài trí, dùng song kiếm làm vũ khí. Từng cùng Anh Chước là thanh mai trúc mã, song túc song phi. Sau khi Anh Chước bị hại, hắn đắm chìm trong thống khổ, độc hành trong lục giới nhiều năm, hành hiệp trượng nghĩa, muốn tìm ra hung thủ sát hại Anh Chước và diệt Tước Chi Nhất Tộc.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
240
0 sao cao nhất phẩm giai
Bất Diệt +
Tấn công
71451
Phòng thủ
24638
Lượng máu
542055
Tốc độ
224
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Tàn Phong Kích
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Gây lên 3 Linh Yêu địch hàng trước 119% ST Vật Lý.
Hiệp 1 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 81
ST tăng đến 149%
3
Cấp 161
ST tăng đến 179%
Tật Phong Đột Thích
(KN Chủ Động)
1
Cấp 21
Gây lên 1 Linh Yêu kẻ địch 340% ST Vật Lý.
Hiệp 2 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 101
Tấn công lần này tăng 30% TL Bạo
3
Cấp 181
Tấn công lần này 50% ST Bạo
Nộ Hỏa Kiếm Pháp
(KN Bị Động)
1
Cấp 41
Đánh thường đổi thành 2 lần tấn công, mỗi lần gây 75% ST Vật Lý.
Không có hiệp CD
2
Cấp 121
Khiến mục tiêu giảm 15% Thủ, duy trì 2 hiệp
3
Cấp 201
Trộm 10% Công của mục tiêu
Chúc Phúc Bạo Phong
(KN Bị Động)
1
Cấp 61
Khi chiến đấu, bản thân tăng vĩnh viễn 10% TL Bạo, khiến toàn thể Linh Yêu phe ta 2 hiệp đầu nhận thêm buff 10% TL Bạo.
Không có hiệp CD
2
Cấp 141
Tăng 20% TL Bạo
3
Cấp 221
Tăng 30% TL Bạo
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng