《Vân Cảnh》Chu Tước

30/08/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Chu Tước
Phe
Vân Cảnh
Phẩm giai
Sử Thi
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Vu Sư
Đặc sắc
Thiêu Đốt Nhóm
Linh Ấn đề nghị
Sâm Thủy Viên
Truyện ký
Bản thể là tinh điểu to bằng tay người, tiếng kêu tê tái. Vẻ ngoài cố chấp bá đạo, thông minh, thích sạch sẽ. Thân phận cao quý, là tộc chủ Tước Tộc. Sau đại nạn Tước Tộc diệt môn, cùng muội muội Huyền Nữ được Loan bảo hộ, nương nhờ Thanh Loan Gia Tộc. Dưới sự dìu dắt của Loan tỷ, hắn vất vả tu luyện, cũng cẩn trọng từng bước thu phục các thế gia. Về sau trở thành Vân Cảnh Vương, luôn điều tra chân tướng chuyện Tước Tộc năm đó.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
240
0 sao cao nhất phẩm giai
Bất Diệt +
Tấn công
76995
Phòng thủ
21558
Lượng máu
492777
Tốc độ
211
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Tinh Vận Lưu Chuyển
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Công ngẫu nhiên 3 lần, mỗi lần gây 73% ST Phép, mục tiêu của mỗi lần tính riêng ngẫu nhiên.
Hiệp 1 thi triển, CD 2 hiệp
2
Cấp 81
Khiến mục tiêu Miễn ST Phép giảm 15%
3
Cấp 161
ST tăng đến 87%
Ly Hỏa Hồng Liên
(KN Chủ Động)
1
Cấp 21
Gây lên toàn địch 81% ST Phép.
Hiệp 2 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 101
ST tăng đến 102%
3
Cấp 181
ST tăng đến 122%
Nam Chi Thủ Tước
(KN Bị Động)
1
Cấp 41
Khiến Linh Yêu địch khi chịu ST, có 20% tỷ lệ thêm Thiêu Đốt.
Không có hiệp CD
*Thiêu Đốt: Mỗi hiệp gây ST Phép bằng 30% Công của kẻ thi triển, mỗi lần cộng dồn làm mới thời gian duy trì.
2
Cấp 121
Tỷ lệ tăng 30%
3
Cấp 201
Tỷ lệ tăng 40%
Phần Tẫn Vạn Vật
(KN Bị Động)
1
Cấp 61
Khiến Linh Yêu địch bị Thiêu Đốt ST phải chịu tăng 10%.
Không có hiệp CD
2
Cấp 141
ST tăng 15%
3
Cấp 221
ST tăng 20%
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng