《Vân Cảnh》Cổ Điêu

30/08/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Cổ Điêu
Phe
Vân Cảnh
Phẩm giai
Sử Thi
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Chiến Sĩ
Đặc sắc
Đơn Thể Cao, Bạo Phát Đầu Trận
Linh Ấn đề nghị
Giác Mộc Giao, Vĩ Hỏa Hổ
Truyện ký
Sinh ra từ kim thạch trên núi Lộc Ngô. Hình dáng như kền kền, lông trên đầu giống sừng, đi đứng bằng chân, không biết bay. Vẻ ngoài hung dữ đáng sợ nhưng âm thanh lại như trẻ con. Tính tình cứng nhắc, vô lý nhưng lại chính trực. Là linh điểu Uyên Điểu Nhất Tộc duy nhất là chủ tướng trong Thần Dực Quân. Về sau đầu quân dưới trướng Chu Tước, thống lĩnh một đội cận vệ mới.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
240
0 sao cao nhất phẩm giai
Bất Diệt +
Tấn công
73668
Phòng thủ
23283
Lượng máu
524808
Tốc độ
229
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Tấn Ảnh Tuyệt Sát
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Gây lên 1 Linh Yêu địch 275% ST Vật Lý.
Hiệp 1 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 81
ST tăng đến 344%
3
Cấp 161
ST tăng đến 413%
Liệt Phong Trảm Kích
(KN Chủ Động)
1
Cấp 21
Gây lên 1 hàng Linh Yêu địch 187% ST Vật Lý.
Hiệp 2 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 101
ST tăng đến 234%
3
Cấp 181
Với Linh Yêu có Tốc Độ thấp hơn bản thân, tăng thêm 25% ST gây ra
Tiên Phát Chế Nhân
(KN Bị Động)
1
Cấp 41
Khi khai chiến, khiến bản thân tăng 30% ST gây ra, buff này mỗi hiệp giảm 1/3.
Không có hiệp CD
2
Cấp 121
ST tăng đến 45%
3
Cấp 201
ST tăng đến 60%
Cường Tập Lực
(KN Bị Động)
1
Cấp 61
Với mục tiêu có HP trên 70%, tăng 25% ST.
Không có hiệp CD
2
Cấp 141
ST tăng đến 40%
3
Cấp 221
Điều kiện kích hoạt đổi thành HP mục tiêu trên 60%
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng