《Vân Cảnh》Loan

30/08/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Loan
Phe
Vân Cảnh
Phẩm giai
Sử Thi
Giới tính
Nữ
Nghề nghiệp
Vu Sư
Đặc sắc
Công Hàng Sau, Câm Lặng
Linh Ấn đề nghị
Sâm Thủy Viên, Lâu Kim Cẩu
Truyện ký
Hình dáng như phượng, lông vũ ngũ sắc vô cùng hoa mỹ. Tính cách ngọt ngào, ấm áp, thấu tình đạt lý. Đứng đầu Thanh Loan Nhất Tộc, sứ mệnh cần tìm một nửa huyết thống thuần khiết khác để có thể Niết Bàn. Từng có vạn năm ở bên Phượng nhưng rồi Phượng không từ mà biệt, nàng từ đó lạnh lòng. Sau này cứu giúp huynh muội Chu Tước và Huyền Nữ, hỗ trợ hắn thu hồi vương quyền trở thành Tân Vương Vân Cảnh.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
240
0 sao cao nhất phẩm giai
Bất Diệt +
Tấn công
77610
Phòng thủ
19402
Lượng máu
523576
Tốc độ
213
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Lưu Ly Nộ Xạ
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Gây lên 3 Linh Yêu địch ngẫu nhiên 73% ST Phép.
Hiệp 1 thi triển, CD 2 hiệp
2
Cấp 81
ST tăng đến 87%
3
Cấp 161
Khiến mục tiêu giảm 15% Miễn ST, duy trì 2 hiệp
Phi Loan Liệt Không
(KN Chủ Động)
1
Cấp 21
Gây lên 3 Linh Yêu địch hàng sau 141% ST Phép.
Hiệp 2 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 101
ST tăng đến 176%
3
Cấp 181
ST tăng đến 211%
Pháp Thuật Câm Lặng
(KN Bị Động)
1
Cấp 41
Khi tấn công, 7% khiến mục tiêu bị Câm Lặng, duy trì 1 hiệp.
Không có hiệp CD
*Câm Lặng: Không thể thi triển kỹ năng Chủ Động.
2
Cấp 121
Tỷ lệ tăng 10%
3
Cấp 201
Nếu mục tiêu bị Thiêu Đốt, tỷ lệ Câm Lặng tăng 30%
Liệt Hỏa Vô Tình
(KN Bị Động)
1
Cấp 61
ST gây ra tăng 20% lên kẻ địch bị Thiêu Đốt.
Không có hiệp CD
2
Cấp 141
ST tăng đến 30%
3
Cấp 221
ST tăng đến 45%
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng