《Vân Cảnh》Sổ Tư

16/08/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Sổ Tư
Phe
Vân Cảnh
Phẩm giai
Hiếm
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Ngự Sư
Đặc sắc
Thủ Cao, Giảm Công
Linh Ấn đề nghị
Ngưu Kim Ngưu
Truyện ký
Vẻ ngoài giống cú mèo, có chân người, tay cầm khiên và kiếm, dáng người cường tráng. Gia tộc Sổ Tư là một chi của Hồng Hộc Tộc. Tính tình dũng cảm, thật thà, nhân hậu nhưng không thích võ. Yêu thương vợ con, chỉ mong gia đình yên bình. Là thợ khéo nổi danh Cao Đồ Chi Sơn, chuyên rèn đúc vũ khí nên được Cổ Điêu chiêu mộ, bí mật gia nhập đội thân vệ của Chu Tước.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
180
0 sao cao nhất phẩm giai
Thần Thoại
Tấn công
9491
Phòng thủ
7239
Lượng máu
152092
Tốc độ
232
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Thuẫn Kích
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Gây lên một hàng địch 80% ST Vật Lý, đồng thời khiến mục tiêu giảm 10% Công, duy trì 2 hiệp.
Hiệp 1 thi triển, CD 2 hiệp
2
Cấp 61
ST tăng đến 120%
3
Cấp 121
Giảm 20% Công
Kiếm Vũ
(KN Chủ Động)
1
Cấp 21
Gây lên địch hàng trước ST Vật Lý bằng 282% Thủ bản thân.
Hiệp 2 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 81
Tăng 20% ST lên mục tiêu có Thủ thấp hơn bản thân.
3
Cấp 141
ST tăng đến 352%
Vũ Giáp
(KN Bị Động)
1
Cấp 41
Khi bị tấn công, có 50% khiến bản thân nhận 1 tầng Thuẫn Giáp, bản thân tăng 10% Thủ, tối đa cộng dồn 10 tầng.
Không có hiệp CD
2
Cấp 101
Tỷ lệ tăng 85%
3
Cấp 161
Hiệu ứng Thuẫn Giáp tăng 15%
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng