Trang chủ Linh Yêu Linh Yêu Vân Cảnh 《Vân Cảnh》Tất Phương

《Vân Cảnh》Tất Phương

30/08/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Tất Phương
Phe
Vân Cảnh
Phẩm giai
Sử Thi
Giới tính
Nữ
Nghề nghiệp
Vu Sư
Đặc sắc
ST Đội, Thiêu Đốt
Linh Ấn đề nghị
Khuê Mộc Lang, Sâm Thủy Viên, Vĩ Hỏa Hổ
Truyện ký
Ngoại hình tựa hạc, cánh lớn, toàn thân lông đỏ, lúc ra đời thân mang hỏa diễm, là dị loại trong Hồng Hộc Gia Tộc. Tiếng kêu tanh tách như trúc nổ có thể khống chế lửa. Là cô bé hiểu chuyện, nghe lời người lớn, nỗ lực tu luyện. Tham gia tuyển chọn Thần Dực Quân thất bại, nàng bị ép rời Vân Cảnh để lịch luyện. Sau đó trở thành người hầu của Chúc Dung. Trong Đại Chiến Thần Ma theo lệnh hắn chi viện Cửu Châu, dẫn đường trước chiến xa của Hiên Viên.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
240
0 sao cao nhất phẩm giai
Bất Diệt +
Tấn công
83277
Phòng thủ
19402
Lượng máu
410237
Tốc độ
215
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Dã Hỏa Thổ Tức
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Gây lên 1 hàng Linh Yêu địch ngẫu nhiên 105% ST Phép.
Hiệp 1 thi triển, CD 2 hiệp
2
Cấp 81
Kèm Thiêu Đốt lên mục tiêu, duy trì 2 hiệp.
*Thiêu Đốt: Mỗi hiệp gây ST Phép bằng 30% Công của kẻ thi triển, mỗi lần cộng dồn làm mới thời gian duy trì.
3
Cấp 161
ST tăng đến 125%
Mạn Thiên Hỏa Vũ
(KN Chủ Động)
1
Cấp 21
Gây lên toàn địch 81% ST Phép.
Hiệp 2 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 101
Với mục tiêu bị Thiêu Đốt, tăng 30% TL Bạo
3
Cấp 181
ST Phép gây ra tăng đến 102%
Chước Nhiệt Huyết
(KN Bị Động)
1
Cấp 41
Khi tử vong, thi triển Thiêu Đốt lên toàn địch, duy trì 2 hiệp.
Không có hiệp CD
2
Cấp 121
50% kèm thêm 1 tầng Thiêu Đốt
3
Cấp 201
Tỷ lệ tăng 100%
Viêm Yêu Huyết Thống
(KN Bị Động)
1
Cấp 61
Khi HP bản thân giảm 10%, bản thân tăng 8% ST Bạo.
Không có hiệp CD
2
Cấp 141
ST Bạo tăng đến 12%
3
Cấp 221
ST Bạo tăng đến 15%
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng