Trang chủ Linh Yêu Linh Yêu Vân Cảnh 《Vân Cảnh》Thắng Ngộ

《Vân Cảnh》Thắng Ngộ

16/08/2023
 
♦ Thông tin Linh Yêu:
 
Tên Linh Yêu
Thắng Ngộ
Phe
Vân Cảnh
Phẩm giai
Hiếm
Giới tính
Nữ
Nghề nghiệp
Chiến Sĩ
Đặc sắc
Công Hàng Trước, Đặc Biệt Công Nam
Linh Ấn đề nghị
Giác Mộc Giao, Sâm Thủy Viên
Truyện ký
Dáng người như hạc, lông vũ đỏ rực, thích ăn cá. Vốn là Thủy Hạc tộc ở Lăng Tiêu, sau đó cả tộc chuyển đến Vân Cảnh, gia nhập Nhạc Trạc Nhất Tộc nhưng lại không được chào đón. Thắng Ngộ có vẻ ngoài đẹp đẽ ngọt ngào, được nuông chiều. Rời núi lịch luyện nhưng bất hạnh bị khi dễ. Từ đó tính tình thay đổi, độc ác vô cùng, thích máu tươi.
 
♦ Thuộc tính Linh Yêu:
 
Cấp độ
180
0 sao cao nhất phẩm giai
Thần Thoại
Tấn công
15088
Phòng thủ
4380
Lượng máu
97339
Tốc độ
226
 
♦ Kỹ năng Linh Yêu:
 
Tên kỹ năng
Cấp độ
Điều kiện mở khóa
Mô tả kỹ năng
Tán Ảnh Phong Nhận
(KN Chủ Động)
1
Sở hữu ban đầu
Gây lên địch hàng trước 100% ST Vật Lý, có 50% xóa 1 buff trên người mục tiêu.
Hiệp 1 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 61
Tỷ lệ tăng 100%
3
Cấp 121
ST tăng đến 130%, tăng xóa 2 buff trên người mục tiêu.
Mị Ảnh Xuyên Không
(KN Chủ Động)
1
Cấp 21
Gây lên một hàng Linh Yêu địch 190% ST Vật Lý.
Hiệp 2 thi triển, CD 4 hiệp
2
Cấp 81
Nếu tạo ra bạo kích, tăng thêm 30% ST
3
Cấp 141
ST Vật Lý gây ra tăng đến 230%
Vũ Mị Yêu Đồng
(KN Bị Động)
1
Cấp 41
Tăng 40% ST gây lên Linh Yêu nam.
Không có hiệp CD
2
Cấp 101
Tăng 30% TL Bạo lên Linh Yêu nam
3
Cấp 161
Tăng 30% ST Bạo gây lên Linh Yêu nam
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng